2018-06-20 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 04 , Vol.16 , 2018
Long-distance characterization of high-quality laser-wakefield-accelerated electron beams         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040201
 • Ming Fang, Wentao Wang, Zhijun Zhang, Jiansheng Liu, Changhai Yu, Rong Qi, Zhiyong Qin, Jiaqi Liu, Ke Feng, Ying Wu, Cheng Wang, Tao Liu, Dong Wang, Yi Xu, Fenxiang Wu, Yuxin Leng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  


  Angular momentum distribution in strong-field frustrated tunneling ionization         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040202
 • Jintai Liang, Ruozhou Zhang, Xiaomeng Ma, Yueming Zhou, and Peixiang Lu
 •  


  Controlling nonadiabatic spectral redshift of high-order harmonic using two orthogonally polarized laser fields         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040203
 • Hongmei Wu, Shengjun Yue, Jinbin Li, Silin Fu, Bitao Hu, and Hongchuan Du
 •  


  Resonator integrated optic gyro based on multilevel laser frequency lock-in technique         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040601
 • Ziwen Pan, Chengfei Zhang, Chengfeng Xie, Yongqiu Zheng, Haotian Li, Jun Tang, and Jun Liu
 •  


  Simultaneous measurement of axial strain and temperature based on twisted fiber structure         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040602
 • Xinyue Jiang, Ping Lu, Yuan Sun, Hao Liao, Deming Liu, Jiangshan Zhang, and Hui Liao
 •  


  50 GHz optical true time delay beamforming in hybrid optical/mm-wave access networks with multi-core optical fiber distribution         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040603
 • álvaro Morales, Idelfonso Tafur Monroy, Fredrik Nordwall, and Tommi S?rensen
 •  


  SER estimation method for 56 GBaud PAM-4 transmission system         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040604
 • Aadil Raza, Kangping Zhong, Salman Ghafoor, Saeed Iqbal, Muhammad Adeel, Shahid Habib, Muhammad Fasih Uddin Butt, and Chao Lu
 •  


  Investigation on an all-optical intensity modulator based on an optical microfiber coupler         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040605
 • Yang Yu, Qiang Bian, Nan Zhang, Yang Lu, Xueliang Zhang, and Junbo Yang
 •  


  Regenerated fiber Bragg grating for fiber laser sensing at high temperatures         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040606
 • Yumin Zhang, Dandan Rong, Lianqing Zhu, Mingli Dong, and Fei Luo
 •  


  Investigation on the pre-compensation and post-?compensation cascaded multi-channel-chirped fiber Bragg gratings for a repeaterless transmission system         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040607
 • K. Khairi, H. Fong Kok, Z. Lambak, M. I. Abdan, M. A. Farhan, M. H. Othman, M. L. H. Jamaluddin, S. A. Mohamad Rofie, Tee Din Chai, K. Chia Ching, A. Mohd. Ramli, M. A. Mokhtar, S. A. Syed Ahmad, M. Mokhtar, S. B. Ahmad Anas, and M. A. Mahdi
 •  


  Extracting cavity and pulse phases from limited data for coherent pulse stacking         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040701
 • Yilun Xu, Russell Wilcox, John Byrd, Lawrence Doolittle, Qiang Du, Gang Huang, Yawei Yang, Tong Zhou, Lixin Yan, Wenhui Huang, and Chuanxiang Tang
 •  


  Distortion correction for the elemental images of integral imaging by introducing the directional diffuser         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041001
 • Xunbo Yu, Xinzhu Sang, Xin Gao, Shenwu Yang, Boyang Liu, Duo Chen, Binbin Yan, and Chongxiu Yu
 •  


  Depth resolution improvement of streak tube imaging lidar system using three laser beams         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041101
 • Zhaodong Chen, Rongwei Fan, Guangchao Ye, Tong Luo, Jiayu Guan, Zhigang Zhou, and Deying Chen
 •  


  Round-trip imaging through scattering media based on optical transmission matrix         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041102
 • Bin Zhuang, Chengfang Xu, Yi Geng, Guangzhi Zhao, Hui Chen, Zhengquan He, Zhaoxin Wu, and Liyong Ren
 •  


  Numerical model and experimental demonstration of high precision ablation of pulse CO2 laser         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041401
 • Ting He, Chaoyang Wei, Zhigang Jiang, Zhen Yu, Zhen Cao, and Jianda Shao
 •  


  Optimization of highly efficient terahertz generation in lithium niobate driven by Ti:sapphire laser pulses with 30 fs pulse duration         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041901
 • Xiaojun Wu, Shusu Chai, Jinglong Ma, Baolong Zhang, Chenyi Xia, Zhaoji Fang, Deyin Kong, Jinguang Wang, Hao Liu, Changqing Zhu, Xuan Wang, Cunjun Ruan, and Yutong Li
 •  


  Nonlinear optical characterization of single β-barium-borate nanocrystals using second-harmonic confocal microscopy         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041902
 • Rodrigo G. dos Santos, Lauro J. Q. Maia, Cid B. de Araújo, and Leonardo de S. Menezes
 •  


  Micro/nano-fiber-based source of heralded single photons at the telecom band         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.041903
 • Jie Su, Liang Cui, Yuhang Li, and Xiaoying Li
 •  


  Variable optical attenuators with ability to independently control two orthogonal linearly polarized light amplitudes         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.042301
 • Chongjia Huang, Erwin H. W. Chan
 •  


  Octave-spanning visible supercontinuum generation from an aluminum nitride single crystal pumped by a 355 nm nanosecond pulse         PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.043201
 • Chunbo Li, Xikui Ren, Honglei Wu, Ruisheng Zheng, Junqing Zhao, Deqin Ouyang, Chenlin Du, Peiguang Yan, and Shuangchen Ruan
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387