2019-02-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 05 , Vol.13 , 2015
Ultrafast gain dynamics in N^+_2 lasing from highly excited vibrational states pumped by circularly polarized femtosecond laser pulses   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.050201
 • Kaixuan Zhai, Ziting Li, Hongqiang Xie, Chenrui Jing, Guihua Li, Bin Zeng, Wei Chu, Jielei Ni, Jinping Yao, Ya Cheng
 •  


  Selection of odd or even harmonics by a multi-color laser field with macroscopic phase-matching   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.050202
 • Jiaming Jiang, Pengfei Wei, Zhinan Zeng, Xiaolong Yuan, Yinghui Zheng, Xiaochun Ge, Ruxin Li, Zhizhan Xu
 •  


  Design of two-dimensional apodized grating couplers with Gaussian diffractive mode   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.050501
 • Hua Wu, Chong Li, Qiaoli Liu, Bai Liu, Jian Dong, Lei Shi, Xia Guo
 •  


  Tunable negative coefficient microwave photonic filter based on a polarization modulator and a polarization beam interferometer   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.050601
 • Yanbing Jin, Erwin H. W. Chan, Xinhuan Feng, Xudong Wang, Bai-ou Guan
 •  


  Magnetostrictive composite material-based polarimetric heterodyning fiber-grating laser miniature magnetic field sensor   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.050602
 • Wei He, Linghao Cheng, Qiang Yuan, Yizhi Liang, Long Jin, Bai-Ou Guan
 •  


  Hybrid fiber interferometer for simultaneous measurement of displacement and temperature   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.050603
 • Fei Meng, Zhongbao Qin, Qiangzhou Rong, Hao Sun, Jiacheng Li, Zaihang Yang, Manli Hu, Honggao Geng
 •  


  Performance analysis of space-shift keying over negative-exponential and log-normal FSO channels   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051001
 • Mohamed Abaza, Raed Mesleh, Ali Mansour, el-Hadi Aggoune
 •  


  3D image reconstruction with a controllable overlapping number of elemental images in computational integral imaging   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051101
 • Myungjin Cho, Donghak Shin
 •  


  Novel calibration optical path of cryogenic radiometer   [Editors' Pick]   [Cover Pager]   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051201
 • Weiwei Pang, Xiaobing Zheng, Jianjun Li, Xueshun Shi, Haoyu Wu, Maopeng Xia, Dongyang Gao, Jianmin Shi, Tao Qi, Qing Kang
 •  


  Compact grating displacement measurement system with a 3 \times 3 coupler   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051301
 • Chunhua Wei, Shuhua Yan, Cunbao Lin, Zhiguang Du, Guochao Wang
 •  


  Modulated bandwidth enhancement in an amplified feedback laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051401
 • Liqiang Yu, Lu Guo, Dan Lu, Chen Ji, Hao Wang, Lingjuan Zhao
 •  


  High power red laser generation by second harmonic generation with GTR-KTP crystal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051402
 • Baitao Zhang, Jian Ning, Zhaowei Wang, Kezhen Han, Jingliang He
 •  


  Resonant ablation rules of femtosecond laser on Pr–Nd doped silicate glass   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051403
 • Zhi Luo, Ji'an Duan (段吉安), Cong Wang, Xiaoyan Sun, Kai Yin
 •  


  Fabrication and properties of tape-casting transparent Ho:Y3Al5O12 ceramic   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051404
 • Wenchao Wang, Fei Tang, Xuanyi Yuan, Chaoyang Ma, Wang Guo, Yongge Cao
 •  


  Actively tunable metamaterial resonators based on colossal magnetoresistance in the infrared regime   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051601
 • Cheng Wang, Changchun Yan, Jiebing Tian, Ying Han, Rongyuan Zou, Dongdong Li, Daohua Zhang
 •  


  Spectral properties and laser performance of Nd:Lu3Al5O12 ceramic   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051602
 • Shuqi Qiao, Yang Zhang, Xiangchun Shi, Benxue Jiang, Long Zhang, Xiaojin Cheng, Lei Li, Jianlei Wang, Luo Gui
 •  


  Structure and up-conversion luminescence of Pr3+/Yb3+ co-doped CaNb2O6 thin films by pulsed laser deposition   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051603
 • Yinzhen Wang, Pingping Duan, Ning Li, Juqing Di, Liaolin Zhang, Junyong Deng, Xuwei Sun, Benli Chu, Qinyu He
 •  


  Fluorochrome-labeled monoclonal antibody with characteristic M-shaped spectral peak for optical imaging: Dual-labeling versus mixture of fluorochromes   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.051701
 • Jan Menke, Thomas Kruewel, Christian Dullin
 •  


  Super-long longitudinal magnetization needle generated by focusing an azimuthally polarized and phasemodulated beam   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.052101
 • Wangzi Ma, Dawei Zhang, Linwei Zhu, Jiannong Chen
 •  


  Variation of coating transmission under intense laser irradiation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(05): pp.052401
 • Zhiwu Zhu, Feng Shi, Xiangai Cheng, Chao Shen, WenWan, Ye Tian
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号