2019-02-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 10 , Vol.12 , 2014
Generation and noise analysis of a wide-band optical -frequency comb based on recirculating frequency shifter   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100601
 • Ying Yu, Cheng Lei, Minghua Chen, Hongwei Chen, Sigang Yang, Shizhong Xie
 •  


  Spread spectrum-based ultraviolet communication with experiments   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100602
 • Min Zhang, Pengfei Luo, Xiaoxue Guo, Xiang Zhang, Dahai Han, Qing Li
 •  


  Indoor gigabit 2 × 2 imaging multiple-input–multiple-output visible light communication   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100603
 • Yuanquan Wang, Nan Chi
 •  


  200 Mb/s visible optical wireless transmission based on NRZ–OOK modulation of phosphorescent white LED and a pre-emphasis circuit   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100604
 • Honglei Li, Xiongbin Chen, Junqing Guo, Danying Tang, Beiju Huang, Hongda Chen
 •  


  Joint scheme for symbol, sampling clock, and carrier frequency synchronization in PDM-CO-OFDM system beyond 100 Gb/s   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100605
 • Zheng Yan, Yaochao Liu, Xue Chen
 •  


  Joint estimation of frequency offset and chromatic dispersion based on the training sequences in M-ary QAM coherent optical transmission system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100606
 • Yiping Sun,Lixia Xi, Xianfeng Tang, Donghe Zhao, Yaojun Qiao, Xia Zhang, , Xiaoguang Zhang
 •  


  Tunable frequency upconversion based on a directly modulated DFB-LD and FP-LD injection   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.100607
 • Ju Wang, Zhifeng Li, Qiong Wu, Wenrui Wang, Shi Jia, Jinlong Yu
 •  


  Track-before-detect algorithm for maneuvering infrared weak multiple targets via particle filter   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101101
 • Yinsheng Zhang, Yunli Long, Kun Liu
 •  


  Compressive sampling photoacoustic tomography based on edge expander codes and TV regularization   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101102
 • Zhenghua Wu, Mingjian Sun, Qiang Wang, Naizhang Feng, Yi Shen
 •  


  Linear polarization characteristics for terrain identification at millimeter wave band   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101201
 • Xuan Lu, Zelong Xiao, Jianzhong Xu
 •  


  Experimental characterization and correction of non-equivalence of Solar Irradiance Absolute Radiometer   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101202
 • Zhenling Yang, Wei Fang, Yang Luo, Zhiwei Xia
 •  


  Study on blind band elimination in jitter estimation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101203
 • Haiqiu Liu, Dong Wang, Dejie Yan, Shuyan Xu
 •  


  Ultranarrow bandwidth nonlinear Faraday optical filter at rubidium D2 transition   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101204
 • Wei Zhuang, Yelong Hong, Zhiwen Gao, Chuanwen Zhu, Jingbiao Chen
 •  


  Single-camera active stereo vision system using fiber bundles   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101301
 • Yexin Wang, Fuqiang Zhou, Yi Cui
 •  


  Effect of temperature on refractive index match of laser glass edge cladding   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101401
 • Junjiang Hu, Tao Meng, Huiye Chen, Lei Wen, Jingping Tang, Congjuan Wang, Ying Lin, Shubin Chen, Wei Chen, Lili Hu
 •  


  Theoretical analysis of lens array for uniform irradiation on target in multimode fiber lasers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101402
 • Jian Lin, Lixin Xu, Shengbo Wang, Haixiao Han
 •  


  Electromagnetic tunneling through conjugated single-negative metamaterial pairs and double-positive layer with high-magnetic fields   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101601
 • Yuanyuan Chen, Shanhong Huang, Xiaona Yan, Jielong Shi
 •  


  Improved photoluminescence behavior of Eu3+-activated Ca5(PO4)3F red nanophosphor by adding Li+, Au3+, and Bi3+ as co-dopants   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101602
 • Yumei Wu, Xuhui Xu, Xue Yu, Buhao Zhang, Qianyue Li, Jianbei Qiu
 •  


  Polarization sensitivity contributes to multiple band spectra of one mid-infrared absorber   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101603
 • Yongqian Li, Binbin Wang, Xiaolun Xu, Lei Su
 •  


  Effect of raw material and growth method on optical properties of DKDP crystal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.101604
 • Baoan Liu, Guohang Hu, Qinghua Zhang, Xun Sun, Xinguang Xu
 •  


  Ultra-wideband optical diode based on photonic crystal 90° bend and directional coupler   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.102301
 • Jin Lu, Hongliang Ren, Shuqin Guo, Dongyuan Gu, Hao Wen, Yali Qin, Shouli Zhou, Weisheng Hu, Chun Jiang
 •  


  White phosphorescent organic light-emitting diodes using double emissive layer with three dopants for color stability   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.102302
 • Jin Wook Kim, Nam Ho Kim, Ju-AnYoon, Seung Il Yoo, Jin Sung Kang, Woo Young Kim,
 •  


  Propagation characteristics of biphotons in cold atomic vapor   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.102701
 • Chaoying Zhao, , Weihan Tan
 •  


  High-strain InGaAs/GaAs quantum well grown by MOCVD   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.102702
 • Gu Lei, Li Lin, Qiao Zhongliang, Kong Lingyi, Yuan Huibo, Liu Yang, Dai Yin, Bo Baoxue, Liu Guojun
 •  


  Impact of spontaneous Raman scattering on quantum channel wavelength-multiplexed with classical channel in time domain   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(10): pp.102703
 • Ningna Yu, Zhaoyue Dong, Jindong Wang, Zhengjun Wei, Zhiming Zhang
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号