2018-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 08 , Vol.12 , 2014
Measurement of algae PSII photosynthetic parameters using high-frequency excitation flashes         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080101
  • Chaoyi Shi, Yujun Zhang, Gaofang Yin, Nanjing Zhao, Jingbo Duan, Xiaoya Yu, Xue Xiao, Tingting Gan, Li Fang, Wenqing Liu
  •  


    Speckle reduction of synthetic aperture imaging ladar based on wavelength characteristics         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080301
  • Qian Xu, Zhiwei Sun, Jianfeng Sun, Yu Zhou, Zhiyong Lu, Xiaoping Ma, Liren Liu
  •  


    Highly precise micro torsion angle detection by fringe array         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080401
  • Yang Gao, Xingshu Wang, Chunsheng Hu, Zongsheng Huang, Dejun Zhan
  •  


    Parallel laser writing system with scanning Dammann lithography         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080501
  • Feng Zhu, Jianyong Ma, Wei Huang, Jin Wang, Changhe Zhou
  •  


    High-Q microwave photonic filter with self-phase modulation spectrum broadening and third-order dispersion compensation         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080601
  • Dan Zou, Xiaoping Zheng, Shangyuan Li, Hanyi Zhang, Bingkun Zhou
  •  


    Transmission characteristics of photonic crystal fiber gas cell used in frequency stabilized laser         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080602
  • Chongde Huang, Dijun Chen, Haiwen Cai, Ronghui Qu, Weibiao Chen
  •  


    Fresnel hologram reconstruction of complex three-dimensional object based on compressive sensing         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.080901
  • Xuemei Cao, Xinzhu Sang, Zhidong Chen, Ying Zhang, Junmin Leng, Nan Guo, Binbin Yan, Jinhui Yuan, Kuiru Wang, Chongxiu Yu
  •  


    New method for measuring diesel nozzle orif ice inlet structures based on synchrotron X-ray tomography         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081201
  • Zhilong Li, Zhijun Wu, Ya Gao, Huifeng Gong, Weidi Huang, Minjing Zhu, Liguang Li
  •  


    New spectroscopic method for the determination of optical rotatory dispersion         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081202
  • Zhigang Han, Zhi Xu, Lei Chen
  •  


    Experimental study of continuous-wave and Q-switched laser performances of Ho:YVO4 crystal         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081401
  • Liu Han, Baoquan Yao, Xiaoming Duan, Shang Li, Tongyu Dai, Youlun Ju, Yuezhu Wang
  •  


    All-optical clock recovery for 40 Gbaud NRZ-QPSK signals using amplif ied feedback DFB laser diode         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081402
  • Liqiang Yu, Yan Li, Jizhao Zang, Dan Lu, Biwei Pan, Lingjuan Zhao
  •  


    Experimental study on chaos generation in an all-fiber erbium-doped fiber ring laser with a Mach-Zehnder interferometer         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081403
  • Mingxiang Ma, Zhengliang Hu, Pan Xu, Wei Wang, Yongming Hu
  •  


    Fully analytical evaluation of optical gain coefficient in bulk semiconductors in quasi-equilibrium free-carrier approximation         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081404
  • B. A. Mamedov
  •  


    Study of active beam steering system with a simple method         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081405
  • Jun Wang, Lihua Huang, Liying Hou, Guojun He, Qiang Song, Huijie Huang
  •  


    Influence of silver nanoparticles on Er3+ up-conversion in CaF2 precipitated oxyfluoride glass-ceramics         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081601
  • Chenshuo Ma, Jianbei Qiu, Dacheng Zhou, Zhengwen Yang, Zhiguo Song
  •  


    Focusing microwaves into subwavelength dimensions with a half-cylindrical hyperlens based on split ring resonators         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.081602
  • Guoxing Zheng, Zile Li, Guishan Yuan, Ruiying Zhang, Ping'an He, Xiaochun Dong, Jun Cui, Jiangnan Zhao, Jianping Yun, Song Li
  •  


    Improved all-optical OR logic gate based on combined Brillouin gain and loss in an optical fiber         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.082001
  • Daisy Williams, Xiaoyi Bao, Liang Chen
  •  


    Experimental study of unidirectional excitation of SPPs by binary area-coded nanohole arrays         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.082401
  • Oubo You, Benfeng Bai, Xiaowei Li
  •  


    High speed optical modulation of terahertz waves using annealed silicon wafer         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.082501
  • Tao Li, Dongxiao Yang, Jian Wang
  •  


    High speed pseudorandom modulation fiber laser ranging system         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.082801
  • Fang Yang, Xin Zhang, Yan He, Weibiao Chen
  •  


    Microanalysis of silver jewellery by laser-ablation laser-induced breakdown spectroscopy with enhanced sensitivity and minimal sample ablation         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.083001
  • Junyu Mo, Yuqi Chen, Runhua Li, Qi Zhou, Yang Lou
  •  


    Design and application of core mineral spectrometer         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.083002
  • Liancun Xiu, Chunxia Chen, Zhizhong Zheng, Liang Yin, Zhengkui Yu, Junjie Huang, Bin Huang, Qiuning Zhang, Xiaoxu Xiu, Yang Gao
  •  


    Study on high-reflective coatings of different designs at 532 nm         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.083101
  • Jie Liu, Weili Zhang, Hui Cui, Jian Sun, Hao Li, Kui Yi, Meiping Zhu
  •  


    Frequency spectrum characterization of terahertz emission from laser-induced air plasma         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.083201
  • Ji Zhao, Liangliang Zhang, Yiman Luo, Tong Wu, Cunlin Zhang, Yuejin Zhao
  •  


    Time-resolved multispectral X-ray imaging with multi-channel Kirkpatrick-Baez microscope for plasma diagnostics at Shenguang-II laser facility         PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.083401
  • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Jingtao Zhu, Xin Wang, Wenbin Li, Zhanshan Wang, Pengfei He, Wei Wang, Zhiheng Fang, Sizu Fu
  •  
      Select All        Save selected articles as
    Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387