2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 12 , Vol.11 , 2013
Measuring atmospheric turbulence strength based on differential imaging of light column   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.120101
 • Honghua Huang, Chaolong Cui, Wenyue Zhu, Zaihong Hou, Yi Wu, Ruizhong Rao
 •  


  Light trapping enhancement in thin film silicon solar cells with different front and back grating periodicities   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.120501
 • Renchen Liu, Zihuan Xia, Yonggang Wu, Hongfei Jiao, Zhaoming Liang, Jian Zhou
 •  


  Tunable multi-wavelength microwave photonic filter based on the superposition of transfer functions   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.120601
 • Yang Yu, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, Bingkun Zhou
 •  


  Remotely pumped EDFA-based 40-Gb/s downstream and 10-Gb/s upstream long-reach WDM PON employing RSOA and FBG equalizer   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.120602
 • Zhiguo Zhang, Zhihui Cao, Xue Chen, Liqian Wang, Min Zhang
 •  


  Dual-wavelength fiber grating laser in linear overlapping cavity   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.120603
 • Yaqian Ding, Yunfeng Qi, Yuan Liu, Fuyang Jia, Kejia Wang, Xijia Gu, Jun Zhou
 •  


  Refractive index and temperature sensor based on cladding-mode Bragg grating excited by abrupt taper interferometer   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.120604
 • Shen Yang, Hao Sun, Liutong Yuan, Xiaolei Zhang, Libin Zhou, Manli Hu
 •  


  Multi-view 3D display with high brightness based on a parallax barrier   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121101
 • Guojiao Lv, Qionghua Wang, Jun Wang, Wuxiang Zhao
 •  


  Efficient autofocus method for sequential automatic capturing of high-magnification microscopic images   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121102
 • Santiago Tello-Mijares, Francisco Flores, Jesus Bescos, Edgar Valdez
 •  


  Consistency proof of two denoising methods and the parameter selection of PDE filtering method for ESPI   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121201
 • Zhitao Xiao, Quan Yuan, Fang Zhang, Jun Wu, Lei Geng, Zhenbei Xu, Jiangtao Xi
 •  


  Tapered Bragg reflection waveguide edge emitting lasers with near circular twin-beam emission   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121401
 • Ye Yang, Cunzhu Tong, Lijie Wang, Yugang Zeng, Junsheng Cao, Biao Wang, Lijun Wang
 •  


  Development of a frequency-stabilized 555.8-nm laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121402
 • Min Zhou, Liangyu Huang, Xinye Xu
 •  


  Experimental study on resonance frequency enhancement of strong optical injection-locked semiconductor lasers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121403
 • Peng Guo, Zhangyuan Chen
 •  


  Fluorescence spectrum, thermal properties, and continuous-wave laser performance of the mixed crystal Nd:Lu0.99La0.01VO4   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121404
 • Yunzheng Wang, Bin Zhao, Zhuang Zhuo, Jingxuan Wang, Liqiang Zhang, Huabing Qin, Jianzhong Chen
 •  


  Spatial and temporal distribution of Q-switched laser pulses in multimode regimes   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121405
 • Ming Yin, Guoying Feng, Shutong Wang, Huomu Yang, Shouhuan Zhou
 •  


  Transverse mode transition and LG01-mode generation in an end-pumped Nd:YVO4 laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121406
 • Yao Yao, Kegui Xia, Minqiang Kang, Zhiqiang Fang, Jianlang Li
 •  


  Emission enhancement in Er3+/Pr3+-codoped germanate glasses and their use as a 2.7-mm laser material   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.121601
 • Xiangtan Li, Xueqiang Liu, Liyan Zhang, Lili Hu, Junjie Zhang
 •  


  Innovative coupler design based on a tapered light pipe with lens   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.122201
 • Allen Jong-Woei Whang, Shih-Min Chao, Chun-Han Chou, Chia-Min Lin, Cheng-Ming Chang, Kai-Cyuan Jhan, Chung-Wei Wang
 •  


  Terahertz Brewster polarizing beam splitter on a polymer substrate   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.122301
 • Mengen Zhang, Xiangjun Li, Shixiong Liang, Pingan Liu, Jianjun Liu, Zhi Hong
 •  


  Optical frequency ruler with moving fluid   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.122601
 • Pin Han
 •  


  Enhanced NIR emission in Ce3+/Er3+-doped YAG induced by Bi3+ doping   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.122602
 • Xiaohai Liu, Siguo Xiao, Zhifeng Xiang, Biyao Zhou, Qing Wen, Xiaoliang Yang, Xiangliang Jin
 •  


  Simultaneous determination of ternary cephalosporin solutions by Raman spectroscopy   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.123001
 • Chongyang Li, Wang Lin, Yangfan Shao, Yuanming Feng
 •  


  Terahertz emission by balanced nonlinear effects in air plasma   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.123002
 • Rongjie Xu, Ya Bai, Liwei Song, Na Li, Peng Peng, Peng Liu
 •  


  Lateral photovoltaic ef fects in Bi2Sr2Co2Oy thin films   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.123101
 • Guoying Yan, Guangsheng Fu, Zilong Bai, Shufang Wang
 •  


  Visual perception of textiles using surface and display samples   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.123301
 • Haiyan Liu, Haisong Xu, Zhehong Wang, Lingnan Song
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号