2019-03-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 07 , Vol.09 , 2011
Exo-atmospheric target discrimination using probabilistic neural network   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070101
 • Jianlai Wang, Chunling Yang
 •  


  Intensifying process of polarization ef fect within pixellated CdZnTe detectors for X-ray imaging   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070401
 • Xi Wang, Shali Xiao, Miao Li, Liuqiang Zhang, Yulin Cao, Yuxiao Chen
 •  


  Frequency-swept coherently detected spectral amplitude code for flexible implicit optical label switching   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070601
 • Yongsheng Cao, Fushen Chen, Zhigao Yang
 •  


  Impairment-aware QoS provisioning in dual-header OBS networks   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070602
 • Yuqi Fan, Bin Wang, Lian Li
 •  


  Coupled-mode analysis for single-helix chiral fiber gratings with small core-of fset   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070603
 • Li Yang, Linlin Xue, Jue Su, Jingren Qian
 •  


  Impact of the distribution pattern of fast polarization scrambler on the performance of PMD mitigation with FEC for DQPSK optical system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070604
 • Dahai Han, Lixia Xi, Minliang Li, Haoran Chen, Feifei Liu
 •  


  Rotating properties of Bragg reflections and spatial lattice solitons in rotating photonic lattices   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.070801
 • Zaifei Song, Sheng Liu, Xuetao Gan, Jianlin Zhao, Enpu Li
 •  


  Fast hybrid fitting energy-based active contour model for target detection   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071001
 • Dengwei Wang, Tianxu Zhang, Luxin Yan
 •  


  Development of a low-cost measurement system for cutting edge profile detection   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071201
 • Gregor Gerstorfer, Bernhard G. Zagar
 •  


  Interferometric measurement of injection nozzles using ultra-small f iber-optical probes   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071202
 • Tilo Pfeifer, Robert Schmitt, Niels Konig, Guilherme Francisco Mallmann
 •  


  Discussion of sources of error in laser-speckle based systems   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071203
 • Bernhard G. Zogar
 •  


  High-powered millijoule pulse energy Tm3+-doped fiber amplifier at 2.05 \mu m   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071401
 • Renlai Zhou, Youlun Ju, Yunjun Zhang, Yuezhu Wang
 •  


  Microstructure characteristics of laser forming repaired Ti60 alloy   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071402
 • Yanhong Liu, Jing Chen, Qiang Zhang, Lei Xue, Xin Lin, Weidong Huang
 •  


  Efficient dual-wavelength operation of Nd:LYSO laser by diode pumping aimed toward the absorption peak   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071403
 • Lijuan Chen, Xiaodong Xu, Zhengping Wang, Dongzhen Li, Haohai Yu, Jun Xu, Shidong Zhuang, Lei Guo, Yongguang Zhao, Xinguang Xu
 •  


  Intracavity conf iguration for tuning and obtaining simultaneous dual-wavelength operation from CW Nd:YAG laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071404
 • Alireza Khorsandi, Saeed Ghavami Sabouri
 •  


  Ultrabroadband SCG with quasi-continuous wave nanosecond-long pump pulses in PCF   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071405
 • Qin Wang, Yaxian Fan, Yuqiang Li, Jianping Ding, Huitian Wang
 •  


  Stable, efficient diode-pumped femtosecond Yb:KGW laser through optimization of energy density on SESAM   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071406
 • Jinfeng Li, Xiaoyan Liang, Jinping He, Hua Lin
 •  


  Ultra-broad near-infrared emission of Bi-doped SiO2?Al2O3?GeO2 optical fibers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071601
 • Jindong Wu, Danping Chen, Xingkun Wu, Jianrong Qiu,
 •  


  Long lasting phosphorescence of Eu2+-activated MO-B2O3 glasses   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071602
 • Su Zhang, Chengyu Li, Qiang Su
 •  


  Omni-directional mirror for visible light based on one-dimensional photonic crystal   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071603
 • Huihuan Guan, Peide Han, Yanqing Yang, Yuping Li, Xue Zhang, Wenting Zhang
 •  


  Blue light generation in photonic crystal f ibers with 1-\mm m femtosecond laser pulses   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071901
 • Xinben Zhang, Nengli Dai, Jinggang Peng, Jinyan Li
 •  


  Polarization enhancement and suppression of four-wave mixing in multi-Zeeman levels   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.072701
 • Zhiguo Wang, Yuxin Fu, Yue Song, Guoxian Dai, Feng Wen, Jinyan Zhao, Yanpeng Zhang
 •  


  Evolution of Bell-nonlocality of two cavity fields in the double Jaynes-Cummings model   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.072702
 • Long Miao, Yunkun Jiang
 •  


  Influence of incident light polarization on photonic nanojet   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.072901
 • Yong Liu, Baoyong Wang, Zhihua Ding
 •  


  A novel trilayer antireflection coating using dip-coating technique   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.073101
 • Jian Xu, Yi Yin, Haiming Ma, Hui Ye, Xu Liu
 •  


  Spectral characterisation of colour printer based on a novel grey component replacement method   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.073301
 • Jinyi Guo, Haisong Xu, M. Ronnier Luo, Binyu Wang
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号