2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 03 , Vol.09 , 2011
Time domain dispersion of underwater optical wireless communication   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030101
 • Wei Wei, Xiaohui Zhang, Jionghui Rao, Wenbo Wang
 •  


  Experimental research on spatial filtering of deformed laser beam by transmitting volume Bragg grating   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030501
 • Guangwei Zheng, ; Benjian Shen, Jichun Tan, Yanlan He, Xiao Wang
 •  


  Wave breaking in tapered holey fibers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030601
 • Shuguang Li, Lei Zhang, Bo Fu, Yi Zheng, Ying Han, Xingtao Zhao
 •  


  Electronic compensator for 100-Gb/s PDM-CO-OFDM long-haul transmission systems   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030602
 • Xuejun Liu;, Yaojun Qiao, Yuefeng Ji
 •  


  All-optical reconfigurable multi-logic gates based on nonlinear polarization rotation effect in a single SOA   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030603
 • Lilin Yi, Weisheng Hu, Hao He, Yi Dong, Yaohui Jin, Weiqiang Sun
 •  


  Effects of high-order dispersions on dark-bright vector soliton propagation and interaction   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030604
 • Hong Li, Dongning Wang
 •  


  Non-invasive monitoring of living cell culture by lensless digital holography imaging   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.030901
 • Yunxin Wang, Dayong Wang, Jie Zhao, Yishu Yang, Xiangqian Xiao, Huakun Cui
 •  


  Image edge-enhancement in optical microscopy with a phase mismatched spiral phase plate   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031001
 • Shibiao Wei, Jing Bu, Siwei Zhu, Xiaocong Yuan
 •  


  Hyperspectral remote sensing image classification based on decision level fusion   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031002
 • Peijun Du, Wei Zhang, Junshi Xia
 •  


  A new analytical edge spread function fitting model for modulation transfer function measurement   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031101
 • Tiecheng Li, Huajun Feng, Zhihai Xu
 •  


  Dynamic steering beams for efficient force measurement in optical manipulation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031201
 • Xiaocong Yuan, Yuquan Zhang, Rui Cao, Xing Zhao, Jing Bu, Siwei Zhu
 •  


  A new track inspection car based on a laser camera system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031202
 • Shengwei Ren, Shiping Gu, Guiyang Xu, Zhan Gao, Qibo Feng
 •  


  Analysis of speckle reduction based on theory of optical eigenfunction   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031203
 • Gaoming Li, Shou Liu, Yishen Qiu, Hui Li, Yan Huang, Lijuan Wang
 •  


  Widely tunable linear-cavity multiwavelength fiber laser with distributed Brillouin scattering   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031401
 • M. Ajiya, M. H. Al-Mansoori, M. A. Mahdi
 •  


  All-fiber, high power single-frequency linearly polarized ytterbium-doped fiber amplifier   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031402
 • Chi Liu, Yunfeng Qi, Yaqian Ding, Jun Zhou, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Qihong Lou
 •  


  Wavelength stabilization of a 980-nm semiconductor laser module stabilized with high-power uncooled dual FBG   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031403
 • Yize Huang, Yi Li, Haifang Wang, Xiaojing Yu, Hu Zhang, Wei Zhang, Huiqun Zhu, Sheng Zhou, Ruoxi Sun, Yuming Zhang
 •  


  2.87-Gb/s random bit generation based on bandwidth-enhanced chaotic laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.031404
 • Yingying Zhang, Jianzhong Zhang, Mingjiang Zhang, Yuncai Wang
 •  


  Optical system design with conformal decentered and tilted elements   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.032201
 • Jun Chang, Wubin He, Ruirui Wang, Shulong Feng
 •  


  Optical property of nanocomposite of mesoporous silica thin films incorporated with gold nanoparticles   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.032401
 • Jingyue Fang, Xueao Zhang, Shiqiao Qin, Shengli Chang
 •  


  Experimental generation of frequency-tunable entangled optical beams with continuous variables   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.032701
 • Zhihui Yan, Yana Shang, Xiaojun Jia, Changde Xie
 •  


  A secure quantum key distribution scheme based on variable quantum encoding algorithms   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.032702
 • Zhiwen Zhao, Yi Luo, Zhangji Zhao, Haiming Long
 •  


  Enhancement of light trapping in thin-film solar cells through Ag   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.032901
 • Yiming Bai, Han Zhang, Jun Wang, Nuofu Chen, Jianxi Yao, Tianmao Huang, Xingwang Zhang, Zhigang Yin, Zhen Fu
 •  


  Nondestructive identification of ancient Chinese glasses by Raman and proton-induced X-ray emission spectroscopy   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.033001
 • Hongxia Zhao, Huansheng Cheng, Qinghui Li, Fuxi Gan
 •  


  Nonpolarizing guide-mode resonance filter with ultra-narrow linewidth   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.033101
 • Fan Zhang, Bo Yuan, Lili Xu
 •  


  Analysis of ultra-short pulse shaping with programmable amplitude and phase masks   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(03): pp.033201
 • Shanhong You, Weidong Shao, Wenfeng Cai, Honglong Cao, M. Kavehrad
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号