2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 09 , Vol.03 , 2005
Antireflective characteristics of triangular shaped gratings   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.497-497-
 • Jianguo Wang, Jianda Shao, Sumei Wang, Hongbo He, Zhengxiu Fan
 •  


  Polarization effect in parametric amplifier   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.500-500-
 • Junhe Zhou, Jianping Chen, Xinwan Li, Guiling Wu, Yiping Wang
 •  


  Novel photonic packet WDM ring networks with tunable transmitters and fixed receivers using multi-token protocol   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.503-503-
 • Zhiguo Gao, Hongwei Chen, Minghua Chen, Shizhong Xie
 •  


  Refractive-index change and sensitivity improvement in holographic recording in LiNbO3:Ce:Cu crystals with green light   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.507-507-
 • Cuixia Dai, Liren Liu, De'an Liu, Yu Zhou
 •  


  Image registration by maximization of mutual information based on edge width matching using particle swarm optimization   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.510-510-
 • Xuan Yang, Jihong Pei
 •  


  Study on eight-pass dual-frequency laser interferometer with nanometer precision   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.513-513-
 • Haijun Gao, Zhaogu Cheng, Zhigao Ning, Pinjing Cui, Huijie Huang
 •  


  Shape measurement of aspheric plastic lens with large angle   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.516-516-
 • Dagang Huang, Heng Zhang, Shah-Rong Lee, Baoguang Wang
 •  


  Passively Q-switched Nd:GdVO4 solid-state lasers with stabilized repetition rates   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.520-520-
 • Haifeng Pan, Heping Zeng
 •  


  The application of sample-and-hold circuits in the laser frequency-shifting   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.524-524-
 • Shuyu Zhou, Shanyu Zhou, Yuzhu Wang
 •  


  Nd-glass belt lasers with improved beam quality   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.527-527-
 • Xin Ye, Tao Fang, Zhimin Wang, Shixun Dai, Jianqiu Xu
 •  


  Effects of Y2O3 upon mechanical properties of laser coating   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.530-530-
 • Chi Deng, Yong Wang, Yaping Zhang, Jiacheng Gao
 •  


  A novel coupled quantum well structure with large field-induced refractive index change and low absorption loss at 1.55 μm   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.533-533-
 • Zhixin Xu, Qiang Zhou, Xiaoqing Jiang, Xihua Li, Jianyi Yang, Minghua Wang
 •  


  Blue upconversion luminescence in Tm^(3+)/Yb^(3+) co-doped new oxyfluoride tellurite glass   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.536-536-
 • Shiqing Xu, Hongping Ma, Dawei Fang, Zaixuan Zhang, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  


  Study on third-order nonlinear optical properties of a soluble poly(p-phenylene vinylene) derivative   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.539-539-
 • Baoming Li, Hongcai Wu, Xiaoqi Li, Wenhui Yi
 •  


  Bi-photonic transient gratings in bulk azo-dye containing poly(methyl methacrylate) matrix   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.542-542-
 • Duanbin Luo, Li Deng
 •  


  Nonlinear dynamics study of an open resonant Λ-type system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.546-546-
 • Ni Cui, Zhengping Hong, Hua Li, Aiyun Li, Xijun Fan
 •  


  Development of infrared spectral radiation measurement system of a non-luminous flame   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.549-549-
 • Zhao Jin, Maohua Yang, Guibin Yuan, Jingmin Dai
 •  


  Constrained high-order statistical blind deconvolution of spectral data   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.552-552-
 • Jinghe Yuan, Ziqiang Hu, Guiying Wang, Zhizhan Xu
 •  


  Color space conversion of digital photofinishing by neural network   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.556-556-
 • Baozhong Mu, Feihong Yu
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号