2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 10 , Vol.02 , 2004
Wavefront dislocations of Gaussian beams nesting optical vortices in a turbulent atmosphere   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.559-559-
 • Yixin Zhang, Chunkan Tao
 •  


  Active temperature compensation design of sensor with fiber gratings   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.562-562-
 • Xingfa Dong, Yonglin Huang, Li Jiang, Guiyun Kai, Xiaoyi Dong
 •  


  Twist characteristics of the ultraviolet-written long-period fiber gratings   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.565-565-
 • Zijia Zhang, Wenkang Shi, Kan Gao, Zujie Fang
 •  


  Polymeric 32-channel arrayed waveguide grating multiplexer using fluorinated poly (ether ether ketone)   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.568-568-
 • Fei Wang, Wei Sun, Aize Li, Maobin Yi, Zhenhua Jiang, Daming Zhang
 •  


  Experimental demonstration of output power spectrum clamping for multi-channel backward-pumped distributed fiber Raman amplifiers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.571-571-
 • Xue Feng, Wei Zhang, Xiaoming Liu, Jiangde Peng
 •  


  The improved genetic algorithms for digital image correlation method   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.574-574-
 • Chen Tang, Ming Liu, Haiqing Yan, Guimin Zhang, Zhanqing Chen
 •  


  Multi-sensor image fusion using discrete wavelet frame transform   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.578-578-
 • Zhenhua Li, Zhongliang Jing, Shaoyuan Sun
 •  


  Elevation data compression using IFS-based three-dimensional fractal interpolation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.582-582-
 • Siyuan Wu, Yuanhua Zhou
 •  


  The effect of conductor loss on half-wave voltage and modulation bandwidth of electro-optic modulators   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.586-586-
 • Zilong Liu, Daqing Zhu
 •  


  High peak power laser-diode-pumped passively Q-switched Nd:YVO4/Cr4+:YAG laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.590-590-
 • Jian Li, Cuiling Wang, Yanzi Wang, Qin Wei, Dianling Fu, Xuechun Lin, Aiyun Yao, Dafu Cui, Zuyan Xu
 •  


  Yb3+-doped double-clad fiber laser with all fiber cavity   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.592-592-
 • Lijun Li, Zhi Wang, Wande Fan, Shenggui Fu, Qiang Zhang, Chunshu Zhang, Shuzhong Yuan, Xiaoyi Dong
 •  


  LD pumped 2-μm CW laser from Tm,Ho:GdVO4   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.595-595-
 • Baoquan Yao, Xingbao Zhang, Yuezhu Wang, Wanjun He, Yufeng Li, Youlun Ju
 •  


  Compact waveguide CO2 laser excited by a RF power supply   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.597-597-
 • Hussein Badran, Zhaoshuo Tian, Qi Wang
 •  


  Effect of concentration quenching on the spectroscopic properties of Er3+/Yb3+ co-doped AlF3-based glasses   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.600-600-
 • Junjie Zhang, Shixun Dai, Shiqing Xu, Guonian Wang, Liyan Zhang, Lili Hu
 •  


  Wavelength and duration tunable soliton generation from a regeneratively mode-locked fiber laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.604-604-
 • Bin Tan, Zhiyong Li, Zhaoying Wang, Chunfeng Ge, Dongfang Jia, Wenjun Ni, Shichen Li
 •  


  Evolutions of perturbations with special frequencies in lossless optical fibers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.607-607-
 • Xianqiong Zhong, Jianguo Chen, Guoying Feng, Dayi Li, Song Gao
 •  


  Static recording characteristics of new type super-resolution near-field structure   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.611-611-
 • Feng Zhang, Wendong Xu, Yang Wang, Jinsong Wei, Fei Zhou, Xiumin Gao, Fuxi Gan
 •  


  Optimized design of parallel beam-splitting prism   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.615-615-
 • Peitao Zhao, Guohua Li
 •  


  Entangled squeezed states: Bell state measurement and teleportation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(10): pp.618-618-
 • Hong Lu, Libing Chen, Jieli Lin
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号