2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 09 , Vol.02 , 2004
Interaction of intense laser pulses with atomic clusters at different gas densities   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.497-497-
 • Shaohui Li, Cheng Wang, Jiansheng Liu, Xiangxin Wang, Ruxin Li, Guoquan Ni, Zhizhan Xu
 •  


  Effect of higher order non-linearity in frequency variation of self-phase modulation in optical fiber communication   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.500-500-
 • Abhijit Sinha, Sourangshu Mukhopadhyay
 •  


  Channel distributions of the transient power overshoot in backward-pumped Raman amplified WDM systems   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.503-503-
 • Lei Zheng, Zhangyuan Chen, Deming Wu, Zhongxia Niu
 •  


  Mitigation of signal quality degradation induced by PMD using synchronous modulation   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.505-505-
 • Li Huo, Yanfu Yang, Caiyun Lou, Hejun Yao, Xiaomin Song, Yizhi Gao
 •  


  Protection switching schemes of multi-granularity p-cycles in survivable WDM networks   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.508-508-
 • Guolong Zhu, Qingji Zeng, Tong Ye, Junjie Yang
 •  


  Super-resolution image restoration algorithm based on orthogonal discrete wavelet transform   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.512-512-
 • Yangyang Liu, Weiqi Jin, Binghua Su
 •  


  Visual remote sensing image fusion using local correlation moment   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.516-516-
 • Xuhong Yang, Zhongliang Jing, Jianxun Li, Henry Leung
 •  


  Position sensor based on slit imaging   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.520-520-
 • Aijun Zeng, Xiangzhao Wang, Yang Bu, Dailin Li
 •  


  Effect of speckle pattern on laser Doppler velocimeters   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.522-522-
 • Liang Lv, Huaqiao Gui, Tianpeng Zhao, Jun Xu, Deyong He, Anting Wang, Feng Li, Hai Ming, Jianping Xie
 •  


  Realizing variable contrast technique in MRC measuring target using integrating sphere   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.526-526-
 • Wenjuan Li, Chao Qi, Jingmin Dai
 •  


  The method to evaluate the position error in graphic positioning technology   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.528-528-
 • Huiqing Lu, Baoguang Wang, Lishuang Liu, Yabiao Li
 •  


  Tunable multi-wavelength fiber ring laser based on a Hi-Bi fiber loop mirror   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.531-531-
 • Zhaoying Wang, Zhiyong Hu, Chunfeng Ge, Xiaojun Jiang, Huanmin Bao, Dongfang Jia, Shichen Li
 •  


  Generation of the numerator = 2 rational harmonic mode-locked pulses in fiber ring lasers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.534-534-
 • Pinghe Wang, Li Zhan, Qinghao Ye, Yuxing Xia
 •  


  Pre-pumped passively Q-switched Nd:YAG/Cr:YAG microchip laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.536-536-
 • Xinning Tian, Ping Yan, Qiang Liu, Mali Gong, Yun Liao
 •  


  Experimental investigation of the effects of laser parameters on laser propulsion   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.538-538-
 • Ping Gong, Rongqing Tan, Zhiping Tang, Yijun Zheng, Jian Cai, Changjun Ke, Xiaojun Hu, Chongyi Wan, Yanning Yu, Shiming Liu, Jin Wu, Jinwen Zhou, Yan Lv, Guang Zheng
 •  


  Avoiding silicon/glass bonding damage with fusion bonding method   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.541-541-
 • Daohong Yang, Chen Xu, Guangdi Shen
 •  


  Amplified spontaneous emission properties of a single mode Er3+-doped tellurite fiber   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.543-543-
 • Junjie Zhang, Shixun Dai, Shiqing Xu, Guonian Wang, Liyan Zhang, Lili Hu
 •  


  Spectroscopic properties of neodymium-doped tellurite glass fiber   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.546-546-
 • Junjie Zhang, Shixun Dai, Guonian Wang, Shiqing Xu, Liyan Zhang, Lili Hu
 •  


  Performance improvement of 10-Gb/s XGM wavelength conversion by using polarization control structure   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.549-549-
 • Weiwei Shi, Hanyi Zhang, Yili Guo, Keying Wu, Xiang Teng, Langbin Hu
 •  


  An optical method for wavelength fine-selection in optical spectrum analysers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.552-552-
 • Tingdi Liao, Yishen Qiu, Huizhen Xu
 •  


  Laser induced crystallization of as-deposited amorphous Ge2Sb2Te5 films   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.555-555-
 • Guangjun Zhang, Donghong Gu, Fuxi Gan, Zhenrong Sun, Jianyu Guo
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号