2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues   Issue 02 , Vol.02 , 2004
Numerical solutions of Green's integral equation for the diffraction of femtosecond laser pulses through a subwavelength aperture   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.63-63-
 • Xiaorong Ren, Chuanfu Cheng, Chunxiang Liu, Hongsheng Song, Ningyu Zhang, Zhizhan Xu
 •  


  Rhodamine 6G-doped polymer optical fiber amplifiers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.67-67-
 • Zhiqiang Zheng, Hao Liang, Hai Ming, Qijin Zhang, Yuanqin Yu, Shilin Liu, Yunsheng Zhang, Jianping Xie
 •  


  Novel approach to reduce the pattern effect in 10-Gb/s clock recovery   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.69-69-
 • Tong Wang, Caiyun Lou, Li Huo, Yizhi Gao
 •  


  Effects of residual second- to fourth-order dispersion in ultra high-speed optical time division multiplexing transmission   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.72-72-
 • Tao Huang, Yingji He, Yan Xiao, Wenrui Xue, Guosheng Zhou
 •  


  Influence on photonic crystal fiber dispersion of the size of air holes in different rings within the cladding   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.75-75-
 • Yanfeng Li, Bowen Liu, Zihan Wang, Minglie Hu, Qingyue Wang
 •  


  A novel symbol overlapping FFH-OCDMA system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.78-78-
 • Chengbin Shen, Chen Wu, Jinhui Yu, Ge Fan
 •  


  Pixel-clarity-based multifocus image fusion   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.82-82-
 • Zhenhua Li, Zhongliang Jing, Shaoyuan Sun
 •  


  Research on the distributed optical remote sensing of methane employing single laser source   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.86-86-
 • Wangbao Yin, Weiguang Ma, Lirong Wang, Jianming Zhao, Liantuan Xiao, Suotang Jia
 •  


  A waveguide polarizer based on Si-coated Ti:LiNbO3 planar structure   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.89-89-
 • Hangyou Lin, Jiping Ning, Fan Geng
 •  


  Design and performance of a video-based laser beam automatic alignment system   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.92-92-
 • Daizhong Liu, Renfang Xu, Dianyuan Fan
 •  


  Optical transitions in strained InAsSb/GaInSb interband QC lasers   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.95-95-
 • Ligong Yang, Peifu Gu, Xiaoyun Qin
 •  


  Power amplifier for 1064 nm using Yb3+-doped double-clad fiber   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.98-98-
 • Lingfeng Kong, Qihong Lou, Jun Zhou, Zhonglin Wu, Jingxing Dong, Yunrong Wei, Jianqiang Zhu, Zhijiang Wang
 •  


  Electro-optically Q-switched RF excited partial Z-folded CO2 waveguide laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.100-100-
 • Hussein Badran, Zhaoshuo Tian, Qi Wang
 •  


  Temperature effect on emission lines and fluorescence lifetime of the 4F3/2 state of Nd:YVO4   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.102-102-
 • Yanli Mao, Mingju Huang, Changshun Wang
 •  


  Broadband 1.5-um emission of erbium-doped TeO2-WO3-Nb2O5 glass for potential WDM amplifier   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.106-106-
 • Shiqing Xu, Shixun Dai, Junjie Zhang, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  


  Nonlinear optical properties of Er2O3-doped 75Nb2O5-20TeO2-5ZnO glasses   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.109-109-
 • Yufei Wang, Zhenrong Sun, Shi'an Zhang, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, Ruxin Li
 •  


  De-noising of Raman spectrum signal based on stationary wavelet transform   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.113-113-
 • Qingwei Gao, Zhaoqi Sun, Zhuoliang Cao, Pu Cheng
 •  


  Pinhole defects in MPCVD diamond films   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.116-116-
 • Dongping Zhang, Jianda Shao, Hongji Qi, Dawei Zhang, Zhengxiu Fan
 •  


  Writing of internal gratings in optical glass with a femtosecond laser   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.119-119-
 • Guanghua Cheng, Qing Liu, Yishan Wang, Lianjun Yu, Wei Zhao, Guofu Chen
 •  


  Supercontinuum generation with 15-fs pump pulses in microstructured fiber with combination core and random cladding   PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.122-122-
 • Yuping Zhang, Yi Zheng, Xiaojun Huang, Yanyong Wang, Li Wang, Kainan Zhou, Xiaodong Wang, Yi Guo, Xiaofeng Yuan, Guiyao Zhou, Lantian Hou, Zhiyun Hou, Guangzhong Xing, Jianquan Yao
 •  
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号