2018-05-28 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Ultrafast optics]      Year:Characterization and application of plasma mirror for ultra-intense femtosecond lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(01): pp.013201
 • Xulei Ge, Yuan Fang, Su Yang, Wenqing Wei, Feng Liu, Peng Yuan, Jingui Ma, Li Zhao, Xiaohui Yuan, and Jie Zhang
 •  
  Polarization-gated filament-induced remote breakdown spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(03): pp.033201
 • Hao Guo, Zhongbin Zhu, Tiejun Wang, Na Chen, Yaoxiang Liu, Jianhao Zhang, Haiyi Sun, Jiansheng Liu, and Ruxin Li
 •  
  Octave-spanning visible supercontinuum generation from an aluminum nitride single crystal pumped by a 355 nm nanosecond pulse      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.043201
 • Chunbo Li, Xikui Ren, Honglei Wu, Ruisheng Zheng, Junqing Zhao, Deqin Ouyang, Chenlin Du, Peiguang Yan, and Shuangchen Ruan
 •  
  Generation of intensity difference squeezed state at a wavelength of 1.34 μm      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(05): pp.052701
 • Meiru Huo, Jiliang Qin, Yingrong Sun, Zhihui Yan, and Xiaojun Jia
 •  
  High contrast amplification at 1053 nm limited by pulse stretching-compressing process      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(02): pp.023201
 • Xiaoming Lu, Yujie Peng, Yanyan Li, Xiaoyang Guo, Yuxin Leng, Zhan Sui, Yi Xu, and Xinliang Wang
 •  
  Simultaneous upconversion luminescence and color centers generated by femtosecond laser irradiation of LiF crystals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(08): pp.083201
 • Yang Zhang, Quanzhong Zhao, Huaihai Pan, Chengwei Wang, Jing Qian, and Zhanshan Wang
 •  
  Evolution of terahertz waves in air plasma driven by orthogonally polarized two-color pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(09): pp.093201
 • Ya Bai, Jie Tang, Rongjie Xu, and Peng Liu
 •  
  Chalcogenide photonic crystal fiber for ultraflat mid-infrared supercontinuum generation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(12): pp.123201
 • Sandeep Vyas, Takasumi Tanabe, Manish Tiwari, and Ghanshyam Singh
 •  
  Subwavelength ripple formation on planar and nonplanar surfaces by femtosecond laser scanning      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(12): pp.123202
 • Haiying Song, Yanjie Zhang, Xiangming Dong, and Shibing Liu
 •  
  Chirp control of femtosecond laser-filamentation-induced snow formation in a cloud chamber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(03): pp.033201
 • Hong Liang, Haiyi Sun, Yonghong Liu, Ye Tian, Jingjing Ju, Cheng Wang, Jiansheng Liu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387