2019-03-20 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Optical divces]      Year:Efficiency of terahertz detection in electro-optic polymer sensors with interdigitated coplanar electrodes      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(09): pp.092301
 • Qiang Jiang, Xuan Wang, Yue Wang, Zhiyuan Li
 •  
  Buried waveguide in neodymium-doped phosphate glass obtained by femtosecond laser writing using a double line approach      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.102301
 • Xuewen Long, Jing Bai, Xin Liu, Wei Zhao, Guanghua Cheng
 •  
  Femtosecond laser damage of broadband pulse compression gratings      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.102302
 • Fanyu Kong, Yunxia Jin, Shijie Liu, Shunli Chen, Heyuan Guan, Kai He, Ying Du, Hongbo He
 •  
  Design and analysis of superlens based on complex two-dimensional square lattice photonic crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.102303
 • Somayeh Raf iee Dastjerdi, Majid Ghanaatshoar, Toshiaki Hattori
 •  
  AlGaN metal-semiconductor-metal ultraviolet photodetectors on sapphire substrate with a low-temperature AlN buffer layer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.102304
 • Junqin Zhang, Yintang Yang, Hujun Jia
 •  
  Femtosecond laser-inscribed waveguides in Nd3+:Y3+:SrF2 crystals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(11): pp.112301
 • Shengzhi Sun, Liangbi Su, Yufeng Yuan, Zhenrong Sun
 •  
  A two-dimensional high-frequency electrostatic microscanner      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(11): pp.112302
 • Yaobo Liu, Weizheng Yuan, Dayong Qiao, Meng Wu, Xuan Yang, Bin Lian
 •  
  Terahertz Brewster polarizing beam splitter on a polymer substrate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(12): pp.122301
 • Mengen Zhang, Xiangjun Li, Shixiong Liang, Pingan Liu, Jianjun Liu, Zhi Hong
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号