2019-03-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home    List of Issues    COL Column[Atomic and molecular physics]      Year:Long-distance characterization of high-quality laser-wakefield-accelerated electron beams      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040201
 • Ming Fang, Wentao Wang, Zhijun Zhang, Jiansheng Liu, Changhai Yu, Rong Qi, Zhiyong Qin, Jiaqi Liu, Ke Feng, Ying Wu, Cheng Wang, Tao Liu, Dong Wang, Yi Xu, Fenxiang Wu, Yuxin Leng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  
  Angular momentum distribution in strong-field frustrated tunneling ionization      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040202
 • Jintai Liang, Ruozhou Zhang, Xiaomeng Ma, Yueming Zhou, and Peixiang Lu
 •  
  Controlling nonadiabatic spectral redshift of high-order harmonic using two orthogonally polarized laser fields      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(04): pp.040203
 • Hongmei Wu, Shengjun Yue, Jinbin Li, Silin Fu, Bitao Hu, and Hongchuan Du
 •  
  Widely tunable laser frequency offset locking to the atomic resonance line with frequency modulation spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(05): pp.050201
 • Anqi Wang, Zhixin Meng, and Yanying Feng
 •  
  Photoassociation reaction of OH molecules through reverse ladder transition      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060201
 • Yingyu Niu, Rong Wang
 •  
  Observation of the 1S03P0 optical clock transition in cold 199Hg atoms      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060202
 • Xiaohu Fu, Su Fang, Ruchen Zhao, Ye Zhang, Junchao Huang, Jianfang Sun, Zhen Xu, and Yuzhu Wang
 •  
  Determination of hyperfine structure constants of 5D5/2 and 7S1/2 states of rubidium in cascade atomic system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(06): pp.060203
 • Shaohua Li, Yihong Li, Jinpeng Yuan, Lirong Wang, Liantuan Xiao, and Suotang Jia
 •  
  Reaching a few 10?15 long-term stability of integrating sphere cold atom clock      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(07): pp.070201
 • Yaning Wang, Yanling Meng, Jinyin Wan, Ling Xiao, Mingyuan Yu, Xin Wang, Xinchuan Ouyang, Huadong Cheng, and Liang Liu
 •  
  Intensity-independent molecular rotational decoherence lifetimes measured with mean wavelength shifts of femtosecond pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(12): pp.120201
 • Hongqiang Xie, Guihua Li, Jinping Yao, Wei Chu, Zhiming Chen, and Ya Cheng
 •  
  Recent improvements on the pulsed optically pumped rubidium clock at SIOM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(04): pp.040201
 • Gongxun Dong, Jianliao Deng, Jinda Lin, Song Zhang, Haixiao Lin, and Yuzhu Wang
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号