2019-01-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Yuanyuan Li's] Artilcles ListOptimal distance from high power laser diode to cylindrical microlens in a coupling system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.96-96-
 • Xiaowei Wang, Xiaoyu Ma, Jianwei Xiao, Gaozhan Fang, Xiaoming Feng, Yuanyuan Liu, Bin Liu
 •  
  Fifth-order attosecond polarization beats using twin color-locked noisy lights in cascade three-level system with Doppler-free approach      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.230-230-
 • Jianping Song, Yu Feng, Chenli Gan, Long Li, Yuanyuan Li, Xiaojun Yu, Hao Ge, Ruiqiong Ma, Chuangshe Li, Xiangchen Zhang, Yanpeng Zhang, Keqing Lu
 •  
  4-W single transverse mode Yb3+-doped fiber laser pumped by 915-nm laser diode array      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.251-251-
 • Xiaoming Feng, Xiaowei Wang, Gaozhan Fang, Yuanyuan Liu, Ying Wang, Xiaoyu Ma
 •  
  Ultrathin atomic vapor film transmission spectroscopy: analysis of Dicke narrowing structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(11): pp.672-672-
 • Yuanyuan Li, Yanpeng Zhang, Chenli Gan
 •  
  Theoretical analysis on two-photon absorption spectroscopy in a confined four-level atomic system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(07): pp.640-642-3
 • Yuanyuan Li, Jintao Bai, Li Li, Yanpeng Zhang, Xun Hou
 •  
  Effects of light intensity on reflective ghost imaging      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(07): pp.072701
 • Deyang Duan, Shaojiang Du, Li Yan, Shengshan Jiang, Yuanyuan Liu, Lu Zhang, Yunjie Xia
 •  
  Tunable dual-band infrared polarization filter based on a metal-dielectric-metal compound rectangular strip array      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(03): pp.031301
 • Biao Chen, Xiahui Zeng, Xiyao Chen, Yuanyuan Lin, Yishen Qiu, Hui Li
 •  
  Metamaterials-based terahertz sensor for quick diagnosis of early lung cancer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(11): pp.111703
 • Xin Xu, Yan Wu, Tangyan He, Yuanyuan Li, Fangrong Hu, Huasheng Liang, Chunxia Yang, and Hong Zhong
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号