2019-02-19 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Yuan Li's] Artilcles ListOptimal distance from high power laser diode to cylindrical microlens in a coupling system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.96-96-
 • Xiaowei Wang, Xiaoyu Ma, Jianwei Xiao, Gaozhan Fang, Xiaoming Feng, Yuanyuan Liu, Bin Liu
 •  
  An efficient algorithm for optimal allocation of wavelength converters in wavelength routing optical network      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.449-449-
 • Wei Li, Jun He, Yuan Li, Deming Liu, Dexiu Huang
 •  
  Fifth-order attosecond polarization beats using twin color-locked noisy lights in cascade three-level system with Doppler-free approach      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.230-230-
 • Jianping Song, Yu Feng, Chenli Gan, Long Li, Yuanyuan Li, Xiaojun Yu, Hao Ge, Ruiqiong Ma, Chuangshe Li, Xiangchen Zhang, Yanpeng Zhang, Keqing Lu
 •  
  Modified porous silica antireflective coatings with laser damage resistance for Ti:sapphire      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.244-244-
 • Qiaoying Jia, Haiyuan Li, Ruijun Liu, Yongxing Tang, Zhonghong Jiang
 •  
  4-W single transverse mode Yb3+-doped fiber laser pumped by 915-nm laser diode array      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.251-251-
 • Xiaoming Feng, Xiaowei Wang, Gaozhan Fang, Yuanyuan Liu, Ying Wang, Xiaoyu Ma
 •  
  Ultrathin atomic vapor film transmission spectroscopy: analysis of Dicke narrowing structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(11): pp.672-672-
 • Yuanyuan Li, Yanpeng Zhang, Chenli Gan
 •  
  An adaptive laser beam shaping technique based on a genetic algorithm      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(09): pp.497-500-4
 • Ping Yang, Yuan Liu, Wei Yang, Minwu Ao, Shijie Hu, Bing Xu, Wenhan Jiang
 •  
  Atom waveguide and 1D optical lattice using a two-color evanescent light field around an optical micro/nano-fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(02): pp.112-115-4
 • Jian Fu, Xiang Yin, Ningyuan Li, Limin Tong
 •  
  Photon statistics measurement for coherent fields      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(04): pp.238-240-3
 • Yuan Liu, Jun Wang, Shuangli Dong, Guofeng Zhang, Liantuan Xiao, Suotang Jia
 •  
  Multi-object quantum traveling ballot scheme      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(02): pp.152-155-4
 • Yuan Li, Guihua Zeng
 •  
  Pages:1 2 3 4 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号