2017-12-17 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Yong Wang's] Artilcles List600-W lamp pumped CW Nd:YAG laser      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.535-535-
  • Qiang Li, Zhimin Wang, Zhiyong Wang, Zhensheng Yu, Hong Lei, Jiang Guo, Gang Li, Tiechuan Zuo
  •  
    Supercontinuum generation with 15-fs pump pulses in microstructured fiber with combination core and random cladding      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.122-122-
  • Yuping Zhang, Yi Zheng, Xiaojun Huang, Yanyong Wang, Li Wang, Kainan Zhou, Xiaodong Wang, Yi Guo, Xiaofeng Yuan, Guiyao Zhou, Lantian Hou, Zhiyun Hou, Guangzhong Xing, Jianquan Yao
  •  
    An 88-nm broadband ASE source with bismuth-based erbium-doped fiber      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.4-4-
  • Yanyong Wang, Huanmin Bao, Xiaojun Jiang, Tianxin Yang, Shichen Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, Lei Ding, Yiming Luo, Runchang Zhao
  •  
    Ultra-low noise C-band erbium-doped fiber preamplifier      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.6-6-
  • Yanyong Wang, Huanmin Bao, Xiaojun Jiang, Tianxin Yang, Shichen Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, Lei Ding, Janjun Wang, Yue Liang
  •  
    High gain low noise L-band preamplifier with cascade double-pass structure      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.311-311-
  • Dongfang Jia, Yanyong Wang, Huanmin Bao, Tianxin Yang, Shichen Li
  •  
    Effects of Y2O3 upon mechanical properties of laser coating      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.530-530-
  • Chi Deng, Yong Wang, Yaping Zhang, Jiacheng Gao
  •  
    Spectral characterization of scanner based on PCA and BP ANN      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(12): pp.725-725-
  • Yong Wang, Haisong Xu
  •  
    Mechanism of laser welding on dissimilar metals between stainless steel and W-Cu alloy      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(05): pp.294-296-3
  • Kai Chen, Zhiyong Wang, Rongshi Xiao, Tiechuan Zuo
  •  
    Colorimetric characterization of liquid crystal display using an improved two-stage model      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(07): pp.432-434-3
  • Yong Wang, Haisong Xu
  •  
    Research of spacing stability of tunable Fabry-Perot filter in inertial confinement fusion facility      PDF
  • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.56-59-4
  • Shuheng Shi, Jifeng Zu, Yong Wang, Jianqiang Zhu
  •  
    Pages:1 2 3 
      Select All        Save selected articles as
    Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387