2019-01-24 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Yi Zhang's] Artilcles ListTheoretical study on the laser gain of a multi-stage dye laser amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.34-34-
 • Xianglei Kong, Xianyi Zhang, Xiaolin Luo, Shudong Zhang, Wei Zhang, Haiyang Li
 •  
  Waveguide structure optimization of arrayed waveguide gratings concatenation in cascaded optical add/drop multiplexers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.196-196-
 • Yuanliang Chu, Hanyi Zhang
 •  
  The application of distributed Raman amplification in an all optical network      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(04): pp.202-202-
 • Xiaoping Zheng, Feifei Feng, Hanyi Zhang, Yanhe Li
 •  
  Performance improvement of 10-Gb/s XGM wavelength conversion by using polarization control structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.549-549-
 • Weiwei Shi, Hanyi Zhang, Yili Guo, Keying Wu, Xiang Teng, Langbin Hu
 •  
  Visibility in magnetostrictive fiber-optic interferometric sensors and its dependence on the input SOP      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(01): pp.15-17-3
 • Changhai Shi, Jianping Chen, Xinwan Li, Ailun Ye, Junhe Zhou, Yi Zhang, Qing Xue, Lin Hong
 •  
  All-optical wavelength conversion based on nonlinear polarization rotation (NPR) in SOA and AWG filtering      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(04): pp.205-207-3
 • Junyi Zhang, Jian Wu, Kun Xu, Jintong Lin
 •  
  Function-lock strategy in OR/NOR optical logic gates based on cross-polarization modulation effect in semiconductor optical amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(10): pp.566-568-3
 • Jingsheng Yang, Liuyan Han, Hanyi Zhang, Yili Guo
 •  
  Optimization of gallium nitride-based laser diode through transverse modes analysis      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(10): pp.588-590-3
 • Xiaomin Jin, Bei Zhang, Liang Chen, Tao Dai, Guoyi Zhang
 •  
  .1-ps passively mode-locked Nd:Gd0.42Y0.58VO4 laser with a LT-GaAs absorber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(05): pp.361-363-3
 • Huilan Liu, Yao Sun, Shuaiyi Zhang, Tao Li, Jian Li
 •  
  Optimization of top polymer gratings to improve GaN LEDs light transmission      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(10): pp.788-790-3
 • Xiaomin Jin, Bei Zhang, Tao Dai, Wei Wei, Xiangning Kang, Guoyi Zhang, Simeon Trieu, Fei Wang
 •  
  Pages:1 2 3 4 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号