2019-03-22 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Yan's] Artilcles ListWavelength switching in a mixed structure of a long-period and a Bragg fiber gratings      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.6-6-
 • Chih-Nan Lin, Yean-Woei Kiang, C. C. Yang
 •  
  Growth of strain-compensated InGaAs/GaAsP multiple quantum wells by MOVPE      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.21-21-
 • Yongqin Yu, Xiaoyang Zhang, Baibiao Huang, Jiyong Wei, Hailong Zhou, Jiaoqing Pan, Xiaoyan Qin, Zhongxiang Ren
 •  
  High-power output from a compact OPCPA laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.24-24-
 • Zhizhan Xu, Xiaodong Yang, Yuxin Leng, Haihe Lu, Lihuang Lin, Zhengquan Zhang, Ruxin Li, Wenqi Zhang, Dingjun Yin, Shiqi Jin, Jiahui Peng, Bin Tang, Baozhen Zhao
 •  
  Theoretical study on the laser gain of a multi-stage dye laser amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.34-34-
 • Xianglei Kong, Xianyi Zhang, Xiaolin Luo, Shudong Zhang, Wei Zhang, Haiyang Li
 •  
  Chirping-dependent ionization and dissociation of methane in an intense femtosecond laser field      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.60-60-
 • Haizhen Ren, Chengyin Wu, Ri Ma, Hong Yang, Hongbing Jiang, Qihuang Gong
 •  
  Rotation invariant pattern recognition with a volume holographic wavelet correlation processor      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.74-74-
 • Wenzhao Tan, Qingzeng Xue, Yingbai Yan, Guofan Jin
 •  
  Experimental study on the system of Cl/Cl2/He/HN3/I2      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.88-88-
 • Liping Duo, Shukai Tang, Jian Li, Xiangde Min, Haijun Yu, Bailing Yang
 •  
  High-average power THG of a diode-pumped Nd:YAG laser at 355 nm generated by LiB3O5 crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(02): pp.91-91-
 • Yong Bi, Yan Feng, Huarong Gong, Hongbo Zhang, Zuyan Xu
 •  
  Novel MEMS variable optical attenuator      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(03): pp.139-139-
 • Maosong Wu, Chunsheng Yang, Xinhui Mao, Xiaolin Zhao, Bingchu Cai
 •  
  Design of differential optical system of in-plane remote displacement measurement      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(03): pp.145-145-
 • Shunzhong He, Xin Yao, Chengzhi Jiang, Jinfeng Liu, Yanyu Liu, Lincai Chen
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号