2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Xuan Zhang's] Artilcles ListStudy on forward stimulated Brillouin scattering in a backward pumped fiber Raman amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.627-627-
 • Zaixuan Zhang, Laixiao Li, Dan Geng, Bizhi Dai, Yongxing Jin, Honglin Liu, Insoo S. Kim, Jianfeng Wang, Xiaobiao Wu, Dawei Fang, Songlin Zhuang
 •  
  Blue upconversion luminescence in Tm^(3+)/Yb^(3+) co-doped new oxyfluoride tellurite glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(09): pp.536-536-
 • Shiqing Xu, Hongping Ma, Dawei Fang, Zaixuan Zhang, Lili Hu, Zhonghong Jiang
 •  
  Amplification effect on stimulated Brillouin scattering in the S-band forward G652 fiber Raman amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(11): pp.629-629-
 • Zaixuan Zhang, Bizhi Dai, Laixiao Li, Haifeng Xu, Honglin Liu, Jianfeng Wang, Chenxia Li, Insoo S. Kim
 •  
  Research on Raman spectrum in liquid core optical fiber of CCl4 solution      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(11): pp.666-666-
 • Shangzhong Jin, Chunyuan Feng, Yongxing Jin, Zaixuan Zhang
 •  
  Er3+/Yb3+ codoped phosphate glass laser end-pumped by laser diode      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(04): pp.228-229-2
 • Shilong Zhao, Shunguang Li, Lili Hu, Zaixuan Zhang
 •  
  Amplification effect on SBS and Rayleigh scattering in the backward pumped distributed fiber Raman amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(05): pp.393-395-3
 • Zaixuan Zhang, Huaping Gong
 •  
  Narrowband optical parametric amplifier for efficient conversion of high-energy pulse with high beam quality      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(09): pp.091401
 • Huanhuan Li, Xiaolei Zhu, Xiuhuan Ma, Shiguang Li, Chongde Huang, Junxuan Zhang, Weibiao Chen
 •  
  Stable seeder-injected Nd:YAG pulsed laser using a RbTiOPO4 phase modulator      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(11): pp.111404
 • Junxuan Zhang, Xiaolei Zhu, Xiuhua Ma, Huaguo Zang, Shiguang Li, Suyong Yin, and Weibiao Chen
 •  
  Stable single-mode operation of injection-seeded Q-switched Nd:YAG laser by sine voltage modulation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2016, 14(07): pp.071401
 • Yongfei Gao, Junxuan Zhang, Huaguo Zang, Xiaolei Zhu, Yingjie Yu, and Weibiao Chen
 •  
  Polarization-dependent femtosecond laser filamentation in air      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2018, 16(07): pp.073201
 • Zhongbin Zhu, Tie-Jun Wang, Yaoxiang Liu, Na Chen, Huifang Zhang, Haiyi Sun, Hao Guo, Jianhao Zhang, Xuan Zhang, Gengyu Li, Candong Liu, Zhinan Zeng, Jiansheng Liu, See Leang Chin, Ruxin Li, and Zhizhan Xu
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号