2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Xin Li's] Artilcles ListHigh-power output from a compact OPCPA laser system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.24-24-
 • Zhizhan Xu, Xiaodong Yang, Yuxin Leng, Haihe Lu, Lihuang Lin, Zhengquan Zhang, Ruxin Li, Wenqi Zhang, Dingjun Yin, Shiqi Jin, Jiahui Peng, Bin Tang, Baozhen Zhao
 •  
  Study on optical nonlinearities of ZnO-Nb_(2)O_(5)-TeO_(2) glass with time-resolved four-wave mixing technique      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(01): pp.53-53-
 • Li Jiang, Shi'an Zhang, Yufei Wang, Zhenrong Sun, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, Ruxin Li
 •  
  Nonlinear optical properties of Er2O3-doped 75Nb2O5-20TeO2-5ZnO glasses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.109-109-
 • Yufei Wang, Zhenrong Sun, Shi'an Zhang, Zugeng Wang, Jian Lin, Wenhai Huang, Zhizhan Xu, Ruxin Li
 •  
  Flat-top phase-matched high-order harmonics in gas-filled cell      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(06): pp.347-347-
 • Xinhua Xie, Zhinan Zeng, Ruxin Li, Yunpei Deng, Haihe Lu, Dingjun Yin, Zhizhan Xu
 •  
  Interaction of intense laser pulses with atomic clusters at different gas densities      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(09): pp.497-497-
 • Shaohui Li, Cheng Wang, Jiansheng Liu, Xiangxin Wang, Ruxin Li, Guoquan Ni, Zhizhan Xu
 •  
  Experimental study on terahertz radiation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.677-677-
 • Liying Lang, Qirong Xing, Shuxin Li, Fanglin Mao, Lu Chai, Qingyue Wang
 •  
  A new method and instrument for accurately measuring interval between ultrashort pulses      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(01): pp.16-16-
 • Zhonggang Ji, Yuxin Leng, Yunpei Deng, Bin Tang, Haihe Lu, Ruxin Li, Zhizhan Xu
 •  
  Influence of atomic densities on propagation property for ultrashort pulses in a two-level medium      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(05): pp.278-278-
 • Bingxin Liu, Shangqing Gong, Xiaohong Song, Shiqi Jin
 •  
  Electron acceleration in a tightly focused laser beam      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.364-364-
 • Xinkui He, Ruxin Li, Bin Shuai, Xiaochun Ge, Zhizhan Xu
 •  
  A piezoresistive micro-cantilever for thermal infrared detector      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(03): pp.128-130-3
 • Jintao Liang, Junhua Liu, Xin Li, Changchun Zhu
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号