2018-12-19 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Weili Zhang's] Artilcles ListStable anticipation synchronization in mutually coupled vertical-cavity surface-emitting lasers system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(07): pp.517-519-3
 • Ning Jiang, Wei Pan, Bin Luo, Weili Zhang, Di Zheng
 •  
  Design and analysis of different types of dispersion mirrors      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(s1): pp.18-20-3
 • Yanzhi Wang, Jianda Shao, Weili Zhang, Chaoyang Wei, Jianbin Huang, Yunxia Jin, Kui Yi, Zhengxiu Fan
 •  
  Preparation of high performance thin-film polarizers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(06): pp.624-626-3
 • Meiping Zhu, Kui Yi, Weili Zhang, Zhengxiu Fan, Hongbo He, Jianda Shao
 •  
  Editorial for Special Issue on Terahertz Technologies and Applications      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(11): pp.110001
 • Weili Zhang
 •  
  Compact and high-power broadband terahertz source based on femtosecond photonic crystal fiber amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(11): pp.110005
 • Feng Liu, Xiaokun Hu, Jiang Li, Changlei Wang, Yi Li, Yanfeng Li, Youjian Song, Bowen Liu, Minglie Hu, Lu Chai, Qirong Xing, Chingyue Wang, Weili Zhang
 •  
  Equivalent circuit analysis of terahertz metamaterial f ilters (Invited Paper)      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(11): pp.110012
 • Xueqian Zhang, Quan Li, Wei Cao, Weisheng Yue, Jianqiang Gu, Zhen Tian, Jiaguang Han, Weili Zhang
 •  
  Composite metamaterials with tunable chiral properties at terahertz frequencies      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10401
 • Jiaguang Han, Zhen Tian, Jianqiang Gu, Mingxia He, Weili Zhang
 •  
  Terahertz superconducting plasmonic crystals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10403
 • Zhen Tian, Jiaguang Han, Jianqiang Gu, Mingxia He, Qirong Xing, Weili Zhang
 •  
  Systematic studies of terahertz metamaterials fabricated on thin Mylar film      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10404
 • Jianqiang Gu, Changlei Wang, Zhen Tian, Feng Liu, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Mingxia He, Qirong Xing, Weili Zhang, Lu Chai, Qingyue Wang
 •  
  Terahertz spectroscopy studies of far-infrared optical and dielectric signatures of melamine      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10507
 • Mingxia He, Jiaguang Han, Meng Li, Zhen Tian, Yanjun Yu, Weili Zhang
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号