2019-03-21 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Wei Li's] Artilcles ListEffect ofλ/2 SiO_(2) overcoat on the laser damage of HfO_(2)/SiO_(2) high-reflector coatings      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(06): pp.340-340-
 • Jianping Hu, Ping Ma, Qiao Xu, Wei Li
 •  
  SOI thermo-optic modulator with fast response      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.527-527-
 • Xiaolong Wang, Jingwei Liu, Qingfeng Yan, Shaowu Chen, Jinzhong Yu
 •  
  An efficient algorithm for optimal allocation of wavelength converters in wavelength routing optical network      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.449-449-
 • Wei Li, Jun He, Yuan Li, Deming Liu, Dexiu Huang
 •  
  Linear scheme for time-domain fluorescence molecular tomography      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(10): pp.595-597-3
 • Feng Gao, Wei Liu, Huijuan Zhao
 •  
  Paired interference 3-dB coupler based on SOI rib waveguides with anisotropic chemical wet etching      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(04): pp.215-217-3
 • Zhiyong Li, Jinzhong Yu, Shaowu Chen, Jingwei Liu, Jinsong Xia
 •  
  0.532-\mum laser conditioning of HfO2/SiO2 third harmonic separator fabricated by electron-beam evaporation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(05): pp.386-387-2
 • Dawei Li, Yuan'an Zhao, Jianda Shao, Zhengxiu Fan, Hongbo He
 •  
  Correction of ultraviolet single photon counting image distortion      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(09): pp.661-664-4
 • Xinghua Zhang, Baosheng Zhao, Zhenhua Miao, Wei Li, Xiangping Zhu, Yong'an Liu, Wei Zou
 •  
  A new family of two-dimensional triple-codeweight asymmetric optical orthogonal code for OCDMA networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(02): pp.102-105-4
 • Hongxi Yin, Wei Liang, Le Ma, Liqiao Qin
 •  
  A 7-bit photonic true-time-delay system based on an 8\times8 MOEMS optical switch      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(02): pp.118-120-3
 • Ying Yang, Yi Dong, Dawei Liu, Hao He, Yaohui Jin, Weisheng Hu
 •  
  Free-space 1\times2 wavelength-selective switches for wavelength-division multiplexing optical networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(07): pp.553-555-3
 • Xiaoqi Li, Jingqiu Liang, Degui Sun, Wei Li, Zhongzhu Liang
 •  
  Pages:1 2 3 4 5  ... 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号