2018-12-14 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Qingyue Wang's] Artilcles ListAn analysis of As_(2)S_(3) chirped fiber grating formed by two-photon absorption effect      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(06): pp.364-364-
 • Huaisheng Wang, Zhigang Zhang, Lu Chai, Qingyue Wang
 •  
  Numerical analysis of multicore photonic crystal fibers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(10): pp.570-570-
 • Yanfeng Li, Qingyue Wang, Minglie Hu
 •  
  Stable mode-locking in an Yb:YAG laser with a fast SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(12): pp.695-695-
 • Guifang Ju, Lu Chai, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma
 •  
  Influence on photonic crystal fiber dispersion of the size of air holes in different rings within the cladding      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.75-75-
 • Yanfeng Li, Bowen Liu, Zihan Wang, Minglie Hu, Qingyue Wang
 •  
  Passive mode locking of an Yb:YAB laser with a low modulation depth SESAM      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.466-466-
 • Yinghong Xue, Qingyue Wang, Zhigang Zhang, Lu Chai, Zhuan Wang, Yingkui Han, Hong Sun, Jing Li, Jiyang Wang, Yonggang Wang, Xiaoyu Ma, Yanrong Song
 •  
  Experimental study on terahertz radiation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.677-677-
 • Liying Lang, Qirong Xing, Shuxin Li, Fanglin Mao, Lu Chai, Qingyue Wang
 •  
  Polarized operation of Yb3+:YAl3(BO3)4 CW and mode-locked lasers      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(06): pp.339-339-
 • Yanrong Song, Qingyue Wang
 •  
  THz modulating property of vanadium oxide films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10207
 • Changlei Wang, Jianqiang Gu, Qirong Xing, Feng Liu, Yanfeng Li, Lu Chai, Qingyue Wang
 •  
  Systematic studies of terahertz metamaterials fabricated on thin Mylar film      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10404
 • Jianqiang Gu, Changlei Wang, Zhen Tian, Feng Liu, Xueqian Zhang, Jiaguang Han, Mingxia He, Qirong Xing, Weili Zhang, Lu Chai, Qingyue Wang
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号