2018-12-17 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Qing Yang's] Artilcles ListPolarization-independent self-collimating bends and beam splitters in photonic crystals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(11): pp.662-664-3
 • Xiaopeng Shen, Kui Han, Xianqing Yang, Yifeng Shen, Haipeng Li, Gang Tang, Zhitian Guo
 •  
  Laser frequency stabilization based on Sagnac interferometric spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(04): pp.307-309-3
 • Hui Yan, Guoqing Yang, Jin Wang, Mingsheng Zhan
 •  
  Bichromatic laser frequency stabilization with Doppler effect and polarization spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(11): pp.1095-1097-3
 • Guoqing Yang, Xi Chen, Jin Wang (王谨), Mingsheng Zhan,
 •  
  Omni-directional mirror for visible light based on one-dimensional photonic crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(07): pp.071603
 • Huihuan Guan, Peide Han, Yanqing Yang, Yuping Li, Xue Zhang, Wenting Zhang
 •  
  Enhanced fourth-power algorithm for phase estimation with frequency separation in direct-detection optical OFDM systems      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(06): pp.060602
 • Min Kong, Jiangnan Xiao, Ze Dong, Liuqingqing Yang, Lin Chen, Jianjun Yu
 •  
  Modulation-free laser frequency offset locking using buffer gas-induced resonance      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.100201
 • Guoqing Yang, Yunfei Xu), Qiang Lin, Han Zhang
 •  
  Resonant and nonresonant second-harmonic generation in a single cadmium sulfide nanowire      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.061901
 • Xiaoyang Huang, Shuwei Dai, Pengfei Xu, Yongmei Wang, Qing Yang, Yong Zhang, and Min Xiao
 •  
  Ultra-narrow parametric magnetic resonances in a miniature vapor cell      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(07): pp.070201
 • Xueting Zhang, Guoqing Yang, Kang Dai, Ying Chen
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号