2018-05-28 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Min Liu's] Artilcles ListPerformance analysis of a novel architecture for contention resolution of OPS      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(06): pp.314-314-
 • Jun Huang, Qingji Zeng, Hao Chi, Pengcheng Xiao, Jimin Liu, Hua Liu
 •  
  Adaptive PMD compensation in 10-Gb/s RZ optical communication system      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(08): pp.447-447-
 • Xiaoguang Zhang, Li Yu, Guangtao Zhou, Yu Shen, Yuan Zheng, Chaoyang Li, Yumin Liu, Lin Chen, Bojun Yang
 •  
  A novel tunable polarization mode dispersion compensator with strain chirped fiber Bragg gratings      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(03): pp.135-135-
 • Yumin Liu, Zhongyuan Yu, Yuan Zheng, Xiaoguang Zhang, Bojun Yang
 •  
  Optimization design of flat-band long-period grating      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(04): pp.200-200-
 • Yumin Liu, Zhongyuan Yu, Jianzhong Zhang, Bojun Yang, Xiaoguang Zhang
 •  
  Simultaneously compensating tunable CD and adaptive PMD using two different nonlinearly chirped fiber Bragg gratings      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(08): pp.445-445-
 • Li Yu, Xiaoguang Zhang, Guangtao Zhou, Yumin Liu, Jianzhong Zhang, Lixia Xi, Bojun Yang
 •  
  Terahertz wave detection method based on multi-reflection optical lever with nano-scale precision      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(s2): pp.S20402
 • Xiaomin Liu, Weiling Zhang, Xiaofang Zhang, Fengying Ma, Erjun Liang, Guoguang Yang
 •  
  Nonlinear hybrid plasmonic slot waveguide for second-harmonic generation      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(10): pp.101901
 • Haozhi Yin, Yumin Liu, Zhongyuan Yu, Qiang Shi, Hui Gong, Xiu Wu, Xin Song
 •  
  Generation of high power laser at 1314 nm from a diode-side-pumped Nd:YLF module      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(03): pp.031402
 • Shande Liu, Lulu Dong, Baitao Zhang, Jingliang He, Zhaowei Wang, Jian Ning, Ruihua Wang, Xunmin Liu
 •  
  Graded-index ridge surface plasmon polaritons waveguide      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(09): pp.092402
 • Chunwei Ye, Yumin Liu, , Jie Wang, Hongbo Lv, Zhongyuan Yu
 •  
  Hybrid plasmonic waveguides for low-threshold nanolaser applications      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(11): pp.112401
 • Hongbo Lv, Yumin Liu, , Zhongyuan Yu, Chunwei Ye, Jie Wang
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2014 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387