2019-03-20 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Li Zhao's] Artilcles ListUltrafast blue light emission from SiC nanowires      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(03): pp.184-186-3
 • Fuli Zhao, Hongxin Chen, Shaozhi Deng, Ningsheng Xu, Tianqing Jia, Zhizhan Xu
 •  
  Effective medium theory applied to frequency selective surfaces on periodic substrates      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(12): pp.1175-1177-3
 • Huaxin Zhu, Jinsong Gao, Jingli Zhao, Tongtong Wang, Xiaoguo Feng, Fengchao Liang, Yansong Wang, Xin Chen
 •  
  Enhanced photocatalytic activity of TiO2 thin film coating on microstructured silicon substrate      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(06): pp.063102
 • Liwei Yang, Yulan Wang, Li Zhao
 •  
  Enhanced slow light propagation in photonic crystal waveguides using angular properties of scatter elements      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(12): pp.122301
 • Daobin Wang, Jie Zhang, Yongli Zhao, Sai Chen, Lihua Yuan, Jingli Lei, Cairong Zhang, Shanglin Hou
 •  
  Spectrum consecutiveness based routing and spectrum allocation in flexible bandwidth networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(s1): pp.S10606
 • Ying Wang, Jie Zhang, Yongli Zhao, Junyan Liu, Wanyi Gu
 •  
  Dynamic global load balancing strategy for cross stratum optimization of OpenFlow-enabled triple-M optical networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(07): pp.070605
 • Hui Yang, Yongli Zhao, Jie Zhang, Wanyi Gu, Shouyu Wang, Yi Lin, Young Lee
 •  
  Microstructure and optical properties of Ge films prepared by ion beam assisted deposition      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(s1): pp.S10307
 • Jian Leng, Yiqin Ji, Li Zhao, Huasong Liu, Dandan Liu, Chenghui Jiang
 •  
  A fast-response in-plane switching liquid crystal display with a protrusion structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(01): pp.012303
 • Yanfeng Li, Yubao Sun, Yanli Zhao
 •  
  Design and optimization of weakly-coupled few-mode fiber with low nonlinearity      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(03): pp.030601
 • Junyan Liu, Jie Zhang, Jiawei Han, Guanjun Gao, Yongli Zhao, Wanyi Gu
 •  
  Blocking probability analysis model for flexible spectrum optical networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(07): pp.070601
 • Yongli Zhao, Jie Zhang
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号