2019-03-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Lei Liu's] Artilcles ListResearch on optical biosensor with up-converting phosphor marker      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(08): pp.464-466-3
 • Yongkai Zhao, Lei Zhou, Jing Wang, Lihua Huang, Zhongqiang Yan, Huijie Huang, Ruifu Yang, Lei Liu, Bingqiang Ren, Xiangzhao Wang
 •  
  Infrared dim target detection based on fractal dimension and third-order characterization      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(10): pp.931-933-3
 • Xin Wang, Lei Liu, Zhenmin Tang
 •  
  Design and analysis of flexible colorless remote node using RSOA-assisted Michelson interferometer      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(02): pp.020606
 • Lei Liu, Min Zhang, Mingtao Liu, Xiaopin Zhang, Peida Ye
 •  
  Large spot size and low-divergence angle operation of 917-nm edge-emitting semiconductor laser with an asymmetric waveguide structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(06): pp.061401
 • Jianxin Zhang, Lei Liu, Wei Chen, Anjin Liu, Wenjun Zhou, Wanhua Zheng
 •  
  Experimental demonstration of RSOA-based WDM PON with PPM-encoded downstream signals      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(07): pp.070608
 • Lei Liu, Min Zhang, Mingtao Liu, Xiaopin Zhang
 •  
  Experimental and theoretical analyses of RSOA-based colorless-ONUs with 4PAM signal in the up-link      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2012, 10(09): pp.090602
 • Yueying Zhan, Min Zhang, Lei Liu, Mingtao Liu, Zhuo Liu, Xue Chen
 •  
  All-optical format conversion of NRZ-OOK to QPSK and 16QAM signals via XPM in a SOA-MZI      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(03): pp.030604
 • Yueying Zhan, Min Zhang, Mintao Liu, Lei Liu, Xue Chen
 •  
  Resonantly pumped Q-switched Er:GdVO4 laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(03): pp.031405
 • Baoquan Yao, Xiaolei Liu, Xiao Yu, Xiaoming Duan, Youlun Ju, Yuezhu Wang
 •  
  Broadband and polarization-insensitive subwavelength grating reflector for the near-infrared region      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(02): pp.020502
 • Rui Zhang, Yufei Wang, Yejin Zhang, Zhigang Feng, Fan Qi, Lei Liu, Wanhua Zheng
 •  
  Dark blue Cerenkov second harmonic generation in the two-layer-stacked hexagonal periodically poled MgO:LiNbO3s      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(03): pp.030501
 • Chuanlong Ma, Yufei Wang, Lei Liu, Xuedong Fan, Aiyi Qi, Zhigang Feng, Feng Yang, Qinjun Peng, Zuyan Xu, Wanhua Zheng
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号