2018-10-23 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Juan Du's] Artilcles ListQ-switched mode-locked diode-pumped Nd:YVO4 laser with a saturable Bragg reflector      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(05): pp.275-275-
 • Juan Du, Jingliang He, Jie Liu, Qiuxia Jiang, Sheng Liu, Huitian Wang
 •  
  Investigation of near-collinear degenerated quasi-phase matching optical parametric amplification using PPKTP crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(03): pp.168-168-
 • Baozhen Zhao, Xiaoyan Liang, Yuxin Leng, Cheng Wang, Juan Du, Zhengquan Zhang, Zhizhan Xu
 •  
  Efficient tunable diode-pumped CW Yb:LSO laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.27-28-2
 • Yi Xu, Xiaoyan Liang, Juan Du, Chengfeng Yan, Liangbi Su, Guangjun Zhao, Jun Xu
 •  
  Diode-pumped efficient laser action of Yb3+:LYSO crystal      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(03): pp.172-174-3
 • Juan Du, Xiaoyan Liang, Yi Xu, Ruxin Li, Guangjun Zhao, Chengfeng Yan, Liangbi Su, Jun Xu, Zhizhan Xu
 •  
  Real-time vibrational mode-coupling observed using a few-cycle pulse laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(s1): pp.s10601
 • Juan Du, Takayoshi Kobayashi
 •  
  Ultrafast laser system based on noncollinear optical parametric amplification for laser spectroscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2015, 13(12): pp.121401
 • Dongjia Han, Yanyan Li, Juan Du, Kun Wang, Yongfang Li, Tomohiro Miyatake, Hitoshi Tamiaki, Takayoshi Kobayashi, and Yuxin Leng
 •  
  Frequency-stabilized laser system at 1572 nm for space-borne CO2 detection LIDAR      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(03): pp.031401
 • Juan Du, Yanguang Sun, Dijun Chen, Yongji Mu, Minjie Huang, Zhongguo Yang, Jiqiao Liu, Decang Bi, Xia Hou, and Weibiao Chen
 •  
  Harmonic generation at air–soil interface by femtosecond laser filament      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2017, 15(06): pp.061902
 • Na Chen, Yaoxiang Liu, Tiejun Wang, Zhongbin Zhu, Haiyi Sun, Xiaona Yan, Yunhua Xia, Jinhua Xia, Juan Du, Jiansheng Liu, and Yuxin Leng
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备05015387