2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Hui Chen's] Artilcles ListDouble-pass ytterbium-doped fiber amplifier with high gain coefficient and low noise figure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(09): pp.532-532-
 • Anting Wang, Meishu Xing, Guanghui Chen, Wenkui Yang, Hai Ming, Jianping Xie, Yunxia Wu
 •  
  High power AlGaInP laser diodes with zinc-diffused window mirror structure      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(11): pp.647-647-
 • Yun Xu, Qing Cao, Xiaopeng Zhu, Guohua Yang, Qiaoqiang Gan, Guofeng Song, Liang Guo, Yuzhang Li, Lianghui Chen
 •  
  All solid-state passively Q-switched frequency-doubled intra-cavity Nd:GdVO4/KTP laser      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(02): pp.94-94-
 • Chuanbo Gong, Changshui Chen, Bian Wu, Qingli Zhang, Xianyou Wu, Shaotang Yin
 •  
  Design guidelines and characteristics of a four-layer large flattened mode fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2007, 05(S1): pp.86-88-3
 • Chujun Zhao, Lei Shen, Yunxia Ye, Zhixiang Tang, Dianyuan Fan, Guanghui Chen, Wei Mu
 •  
  Second harmonic 423-nm laser generated by BIBO crystal for calcium optical frequency standard      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2008, 06(05): pp.317-319-3
 • Zhenhui Chen, Bo Lu, Zhixue Xu, Wei Zhuang, Chuang Yu, Deshui Yu, Kaikai Huang, Xuzong Chen, Jinbiao Chen
 •  
  Photosensitivity and photoluminescence of Sn/Yb codoped silica optical fiber preform      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(04): pp.348-351-4
 • Guanghui Chen, Yigang Li, Yaoji He, Liying Liu (刘丽英), Lei Xu, Wencheng Wang
 •  
  Near-infrared electroluminescent diodes based on copper hexadecafluorophthalocyanine CuPcF16      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(05): pp.413-415-3
 • Zhaoqi Fan, Chuanhui Cheng, Shukun Yu, Kaiqi Ye, Daocheng Xia, Qinglong Bai, Hesong Guan, Guotong Du
 •  
  Pulsed-pumped optical fiber amplifier      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(08): pp.712-714-3
 • Xiujiang Huang, Baoling Guo, Wenkui Yang, Guanghui Chen, Xinxian Gong, Yong Kong, Dong Li, Xin Li, Zhan Sui, Mingzhong Li, Jianjun Wang
 •  
  All-fiber ring-cavity based frequency swept laser source for frequency domain OCT      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(02): pp.202-205-4
 • Minghui Chen, Zhihua Ding, Lei Xu, Tong Wu, Chuan Wang, Guohua Shi, Yudong Zhang
 •  
  Experimental validation of domain-level gradient-based and hierarchical PCE-based routing and control in heterogeneous optical networks      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(09): pp.090601
 • Rui Lu, Xiaoping Zheng, Nan Hua, Wangyang Liu, Xiaohui Chen
 •  
  Pages:1 2 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号