2019-02-19 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Fei He's] Artilcles ListFemtosecond laser-induced color change and filamentation in Ag+-doped silicate glass      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(04): pp.329-331-3
 • Haiyi Sun, Fei He, Jian Xu, Yang Liao, Ya Cheng, Zhizhan Xu, Xiongwei Jiang, Ye Dai
 •  
  Thermal-induced nonlinear optical characteristics of ethanol solution doped with silver nanoparticles      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2009, 07(10): pp.949-952-4
 • Zhengle Mao, Lingling Qiao, Fei He, Yang Liao, Chen Wang, Ya Cheng
 •  
  Narrowband multi-channel filters      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(s1): pp.192-195-4
 • Hongfei Jiao, Xinbin Cheng, Tao Ding, Ganghua Bao, Xiaodong Wang, Pengfei He, Yonggang Wu
 •  
  Detection of subsurface defects of fused silica optics by confocal scattering microscopy      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(03): pp.296-299-4
 • Bin Ma, Zhengxiang Shen, Pengfei He, Yiqin Ji, Tian Sang, Huasong Liu, Dandan Liu, Zhanshan Wang
 •  
  Study of a narrowband reflection f ilter with multi-channels      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(11): pp.1102-1105-4
 • Hongfei Jiao, Tao Ding, Xinbin Cheng, Bin Ma, Pengfei He, Yonggang Wu
 •  
  Microstructuring of anti-reflection f ilm for HgCdTe/Si IRFPA with femtosecond laser pulse      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2013, 11(03): pp.033101
 • Shan Zhang, Xiaoning Hu, Yang Liao, Fei He, Changning Liu, Ya Cheng
 •  
  A four-channel multilayer KB microscope for high-resolution 8-keV X-ray imaging in laser-plasma diagnostics      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(01): pp.013401
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Jingtao Zhu, Li Jiang, Zhanshan Wang, Pengfei He
 •  
  Time-resolved multispectral X-ray imaging with multi-channel Kirkpatrick-Baez microscope for plasma diagnostics at Shenguang-II laser facility      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(08): pp.083401
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Jingtao Zhu, Xin Wang, Wenbin Li, Zhanshan Wang, Pengfei He, Wei Wang, Zhiheng Fang, Sizu Fu
 •  
  Multi-energy four-channel Kirkpatrick–Baez microscope for X-ray imaging diagnostics at the Shenguang-II laser facility      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2014, 12(09): pp.093401
 • Shengzhen Yi, Baozhong Mu, Xin Wang, Li Jiang, Jingtao Zhu, Zhanshan Wang, Pengfei He, Zhiheng Fang, Wei Wang, Sizu Fu
 •  
  Pages:1 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号