2019-01-16 Welcome guest,  Sign In  |  Sign Up
Chin. Opt. Lett.
 Home  List of Issues  Author [Dong Wang's] Artilcles ListForward acceleration and generation of femtosecond, megaelectronvolt electron beams by an ultrafast intense laser pulse      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2003, 01(01): pp.50-50-
 • Xiaofang Wang, Quandong Wang, Baifei Shen
 •  
  Supercontinuum generation with 15-fs pump pulses in microstructured fiber with combination core and random cladding      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2004, 02(02): pp.122-122-
 • Yuping Zhang, Yi Zheng, Xiaojun Huang, Yanyong Wang, Li Wang, Kainan Zhou, Xiaodong Wang, Yi Guo, Xiaofeng Yuan, Guiyao Zhou, Lantian Hou, Zhiyun Hou, Guangzhong Xing, Jianquan Yao
 •  
  Discrete elliptic solitons in two-dimensional waveguide arrays      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(04): pp.227-227-
 • Fangwei Ye, Liangwei Dong, Jiandong Wang, Tian Cai, Yong-Ping Li
 •  
  Technical study of visible light wavelength division multiplexing using polymer optical fiber      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(10): pp.577-577-
 • Yongsheng Zhang, Hui Ma, Tao Zhang, Zhuo Wang, Dong Wang, Rongsheng Zheng, Haipeng Yang, Hai Ming
 •  
  Global and local contrast enhancement algorithm for image using wavelet neural network and stationary wavelet transform      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2005, 03(11): pp.636-636-
 • Changjiang Zhang, Xiaodong Wang, Haoran Zhang
 •  
  Applications of a tunable diode laser absorption spectrometer in monitoring greenhouse gases      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2006, 04(06): pp.363-365-3
 • Min Wang, Yujun Zhang, Jianguo Liu, Wenqing Liu, Ruifeng Kan, Tiedong Wang, Dong Chen, Jiuying Chen, Xiaomei Wang, Hui Xia, Xi Fang
 •  
  Narrowband multi-channel filters      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(s1): pp.192-195-4
 • Hongfei Jiao, Xinbin Cheng, Tao Ding, Ganghua Bao, Xiaodong Wang, Pengfei He, Yonggang Wu
 •  
  Effect of polarization on efficiency of volume Bragg grating filter      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2010, 08(08): pp.738-740-3
 • Haobin Zheng, Yanlan He, Jichun Tan, Daoyi Ding, Yixing Liu, Xiaoyan Yu, Guangwei Zheng, Xiao Wang, Xiaodong Wang
 •  
  Spectroscopic ellipsometric properties and resistance switching behavior in Six(ZrO2)100?x films      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(05): pp.053102
 • Xiaodong Wang, Liang Feng, Shenjin Wei, Huanfeng Zhu, Kun Chen, Da Xu, Ying Zhang, Jing Li,
 •  
  Light transmission in porous silicon dioxide filled with liquids of different refractive indices      PDF
 • Chin. Opt. Lett., 2011, 09(06): pp.062901
 • Jun Li, Xinzheng Zhang, Fan Shi, Yan Xu, Pidong Wang, Xuanyi Yu, Jingjun Xu
 •  
  Pages:1 2 3 
    Select All        Save selected articles as
  Copyright©2018 Chinese Optics Letters 沪ICP备15018463号-7 公安备案沪公网安备 31011402005522号